Els humans estem alterant el clima. Un dels reptes principals del CREAF és analitzar els impactes d’aquest canvi climàtic sobre els sistemes naturals i humans, valorar la seva vulnerabilitat i estudiar-ne la seva capacitat d’adaptació i mitigació. També ens interessem per conèixer quin efecte tenen els canvis provocats sobre els sistemes naturals i humans en el propi clima. Ho abordem amb observacions de camp i des de satèl·lits i sensors aerotransportats, fem experiments tant al laboratori com al camp, i creem models basats en processos empírics, locals, regionals o globals. Tot plegat ens serveix per fer projeccions i analitzar la relació entre el clima, la natura i els humans actual i la de les properes dècades.

 • Experiments de simulació de canvi climàtic: Elaborem experiments a mesocosmos, hivernacles, pastures, matollars i boscos on es simula el canvi climàtic i la deposició de nitrogen. 
 • Estudis a escala mundial: Fem estudis observacionals macroecològics en gradients geogràfics globals coordinant xarxes internacionals.
 • Estudis a escala de comunitats: Estudiem quin efectes té el canvi climàtic sobre les comunitats d’organismes.
 • Estudis a escala d’ecosistemes: Analitzem com el canvi climàtic pot alterar la productivitat i la diversitat dels ecosistemes.
 • Estudis genètics: Utilitzem la metagenòmica per estudiar l’adaptació i els canvis genètics i epigenètics de les espècies vegetals al canvi climàtic.
 • Mecanismes fisiològics i demogràfics: Analitzem els mecanismes fisiològics i demogràfics que determinen la resposta dels microorganismes, flora i fauna a canvis en el clima.
 • Fenologia: Estudiem les respostes fenològiques locals i regionals al canvi climàtic.
 • Alteracions ecohidrològiques: Estudiem quin és el futur de l’aigua a les conques.
 • Cicles biogeoquímics: Analitzem les alteracions dels cicles biogeoquímics provocats per la sequera i l’escalfament, les invasions d’espècies i la deposició de nitrogen. 
 • COVs: Analitzem quins impactes té el canvi climàtic sobre les emissions biogèniques de compostos orgànics volàtils.
 • Canvis biofísics i biogeoquímics: Analitzem com els canvis biofísics i les alteracions dels cicles biogeoquímics poden afectar el clima. 
 • Fenòmens extrems: Estudiem com la variabilitat meteorològica i els fenòmens extrems estan afectant els ecosistemes i al societat. 
 • Boscos i canvi climàtic: Estudiem la vulnerabilitat dels ecosistemes forestals i dels serveis ecosistèmics que ens proporcionen al canvi climàtic. Fem modelització de la dinàmica de la vegetació sota diferents escenaris climàtics,
 • Gestió forestal adaptativa: Estudiem el potencial que té la gestió forestal com a eina per a fer menys vulnerables els nostres boscos al canvi climàtic.
 • Metabolòmica: Mesurem l’impacte dels canvis climàtics en el funcionament global dels organismes introduint les tècniques òmiques als estudis ecològics de camp. Fem anàlisis metabolòmiques mitjançant determinació per 1HNMR, HPLc-MS/MS, 31P NMR.

Responsables de la línia