TÈCNIC/A PER A LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT SOBRE ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC EN LA GESTIÓ DE L'AIGUA

Periode de validesa: 
9 nov. 2018 a 23 nov. 2018
Número d'oferta: 18-036-04698Resolt

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a amb alta especialització en temes d’innovació en la governança, adaptació al canvi climàtic, gestió de l’aigua i pràctiques agrícoles sostenibles a la Mediterrània, per col·laborar amb l’Equip d’Aigua i Canvi Global del CREAF en el marc del projecte FASTER (“sostenibilitat i adaptació dels agricultors tunisians mitjançant l’excel·lència en la recerca”), finançat per la Comissió Europea. La contractació es preveu que comenci a principis del mes de desembre de 2018, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte (es preveuen 3 anys de contracte).

TASQUES A REALITZAR

 1. Elaborar els continguts d’un paquet educatiu dirigit a estudiants universitaris i joves professionals. En concret, elaborar els mòduls formatius (e-formació i escola d’estiu) sobre l’adaptació al canvi climàtic en la gestió de l’aigua, anàlisis de polítiques de gestió de l’aigua, governança per a l’adaptació, i disseny i avaluació de mesures d’adaptació.
 2. Disseny d’un living lab, un espai d’intercanvi de coneixements entre les administracions públiques, la investigació científica, el desenvolupament tècnic i l’agricultura. En concret, disseny i implementació d’una plataforma multiactor a Tunísia, en el marc dels serveis d’extensió agrícola locals.
 3. Redacció d’informes sobre el projecte.

REQUISITS NECESSARIS

 1. Titulació superior, amb experiència en treball multidisciplinari.
 2. Formació o experiència en temes d’adaptació al canvi climàtic.
 3. Formació o experiència en temes de gestió sostenible de l’aigua.
 4. Experiència en processos participatius i en treball amb plataformes multiactor.
 5. Capacitats i coneixements en tècniques de dinamització de grups.
 6. Domini del català, castellà i anglès, tant escrits com parlats.
 7. Possibilitat de viatjar freqüentment a nivell internacional.

CONDICIONS VALORABLES

 1.  Experiència prèvia en interacció entre investigació i món professional.
 2. Doctorat científic.
 3. Coneixements del francès.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Equip Investigador del projecte, i serà supervisat per Direcció i per l’àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:

 1.  Admissió de candidatures: els/les candidats/des hauran d’enviar un currículum, una carta de presentació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta, al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 23 de novembre de 2018 a les 14:00 h., indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
 2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l’oferta.
 3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant una puntuació basada en criteris objectius.
 4. Decisió final: en cas de trobar la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.
Envia la teva candidatura: