TÈCNIC/A DE MODELITZACIÓ HIDROLÒGICA (model SWAT)

Periode de validesa: 
10 nov. 2017 a 15 des. 2017
Número d'oferta: 17-033-04663Resolt

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica de modelització hidrològica utilitzant el model SWAT, en el marc del projecte CLISWELN (Climate Services for the Water-Energy-Land-Food Nexus), del programa ERA4CS. El tècnic o la tècnica participarà en totes les fases de la modelització hidrològica de la comarca Marina Baixa (Alacant), incloent la recopilació de la informació necessària per al funcionament del model SWAT (http://swat.tamu.edu/), el calibratge i validació del cabal dels principals cursos d'aigua de la comarca amb dades històriques, i la simulació futura amb escenaris de canvi climàtic. A més, durà a terme els contactes amb els diferents proveïdors de dades (AEMET, Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Consorci d'Aigües de la Marina Baixa, ...) i participarà en la reunió inicial del projecte a Alacant (gener - febrer 2018) i en els tallers participatius a Alacant (maig - juny 2018). S'especifiquen les següents condicions:

- Incorporació a partir del gener de 2018.
- Contracte de sis mesos, però ampliable a cinc més. Finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte.
- Lloc de treball: seu del CREAF al campus UAB, Bellaterra (Barcelona). Es podrà considerar el teletreball, però amb visites periòdiques al CREAF.
- Salari brut anual de referència: 25000 – 26000 €.

TASQUES A REALITZAR
- Recopilació de la informació necessària per posar a punt el model hidrològic SWAT acoblat a ArcGIS.
- Preparació de les capes d’entrada del model, en format i resolució espacial adequats a les característiques del projecte.
- Calibratge i validació del model SWAT per a la comarca Marina Baixa (Alacant) amb dades històriques.
- Simulacions futures amb escenaris de canvi climàtic (els escenaris seran generats per un/a altre/a soci/sòcia del projecte).
- Contacte amb proveïdors de dades i amb actors clau de la comarca Marina Baixa.
- Participació en activitats complementàries del projecte (assistència a la reunió inicial i als tallers participatius amb actors a Alacant).

REQUISITS NECESSARIS
- Titulació superior amb experiència en treball multidisciplinari.
- Formació i experiència prèvia en el model hidrològic SWAT i en les diferents parts necessàries pel seu correcte funcionament (recerca i preparació de dades, calibratge i validació, simulació futura).
- Formació o experiència en temes d’adaptació al canvi climàtic.
- Domini escrit i parlat d’anglès i català o castellà.
- Possibilitat de viatjar a Alacant per a reunions esporàdiques.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Equip Investigador del projecte, i serà supervisat per Gerència i per l’àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/des hauran d’enviar un currículum, una carta de presentació (màxim 500 paraules), el qüestionari adjunt, i una breu ressenya al cos del missatge amb l’experiència prèvia amb el model SWAT, al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 15 de desembre de 2017 a les 14:00 h., indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball  del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l’oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant una puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Envia la teva candidatura: