TÈCNIC/A DE LABORATORI DE SUPORT A LA RECERCA DINTRE D’UN AJUT RAMON Y CAJAL

Periode de validesa: 
7 març 2023 a 19 març 2023
Número d'oferta: 23-013-83087Resolt

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica de suport per un projecte en que vol investigar la relació entre la composició elemental dels organismes i la seva funcionalitat.
El projecte s’emmarca una ajuda Ramón y Cajal amb referència: RYC2021-031511-I finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, els fons NextGeneration de al Unió Europea i l’Agència Estatal de Recerca.
S’ofereix un contracte de jornada parcial (60%, 22.5h setmanals), amb previsió d’inici a principis d’abirl de 2023 i una durada de 12 mesos. El salari ofert és de 944,77 € bruts mensuals.

TASQUES A REALITZAR:

- Recol·lecció i determinació de briòfits.
- Mantenir tancs de creixement de molses.
- Netejar i triturar mostres vegetals.
- Pesar amb microbalança i fer digestions àcides de les mostres triturades.
- Proveir les dades finals en net.
- Executar i mantenir experiments amb molses.

REQUISITS NECESSARIS:

- Llicenciatura o Grau en Ciències Ambientals, Biologia, Biologia ambiental, o equivalent.
- Experiència demostrable en el camp de la briologia.
- Experiència determinant mostres de molses.
- Català, castellà i anglès parlats i escrits correctament.

CONDICIONS VALORABLES: 

- Capacitat de treball en equip.
- Capacitat de comunicació oral.
- Experiència fent servir microbalança i fent digestions àcides.
- Es prioritzaran les candidatures d’aquelles persones que comptin amb una discapacitat reconeguda i acreditada igual o superior al 33%, sempre que la discapacitat sigui compatible amb l’adequat exercici del lloc.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ:

1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 19 de Març de 2022, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Envia la teva candidatura: