TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ ESPECIALITZAT EN DISSENY PEL PROJECTE OBSERVATORI DE LA BIODIVERSITAT DE CATALUNYA

Periode de validesa: 
12 maig 2023 a 22 maig 2023
Número d'oferta: 23-030-90014Resolt

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica de comunicació, per donar suport EN TASQUES DE DISSENY I MAQUETACIÓ al Departament de Comunicació del CREAF i de l’Observatori del Patrimoni Natural i la Conservació finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i en altres encàrrecs relacionats amb la comunicació de projectes de ciència i medi ambient. Aquesta persona entrarà a formar part de l’equip de Comunicació del CREAF i treballarà en coordinació amb les persones responsables dels projectes. 

L’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat és l’ens de referència responsable de millorar com s’organitza, s’integra, tracta i difon la informació sobre el patrimoni natural de Catalunya. El seu objectiu és impulsar iniciatives de millora del coneixement i d’avaluació de l’estat del patrimoni natural, identificar, recopilar, processar i integrar la informació existent sobre l’estat de la biodiversitat i transferir la informació recopilada cap als i les agents que gestionen el medi natural i cap a la societat en general.

S’ofereix un contracte de sis mesos, el primer mes a jornada parcial (50% de la jornada, 18,75h/setmanals), i a partir del següent a jornada completa (37,5h/setmanals) amb previsió d’inici a mitjans de maig o principis de juny de 2023 un cop finalitzat el procés de selecció, i vinculat al pressupost dels projectes descrits anteriorment. S’ofereix un salari de 1.162,18€ bruts mensuals (jornada parcial), 2.324,38€ bruts mensuals (jornada completa). 

S'ofereix contracte laboral en una entitat consolidada i en procés de creixement. El centre, aposta per la conciliació de la vida laboral i familiar dels seus empleats i oferim un període de descans en Setmana Santa i Nadal a part de les corresponents vacances, així com la possibilitat de beneficiar-se d’un programa de formació continua, horaris flexibles i teletreball.

TASQUES A REALITZAR:

- Donar suport a tasques de disseny:
     - Maquetació de documents.
     - Creació d’infografies.
     - Creació de gràfiques i suport en la visualització de dades.
     - Disseny de materials per xarxes socials.
     - Edició i animació de vídeos
     - Elaboració d’identitat gràfica de projectes.
     - Elaboració d’iconografia.

- Coordinació i curació de continguts multimèdia:
     - Crear i coordinar la col·lecció fotogràfica i de vídeos de l’Observatori.
     - Coordinar la col·lecció fotogràfica i de vídeos del CREAF.
     - Aportar imatges i vídeos de les biblioteques a les persones de l’equip que ho necessitin.
     - Retocar imatges o vídeos per adaptar-los als formats de xarxes socials.
     - Actualització de la pàgina web de l’Observatori.

- Suport en la coordinació de la comunicació de l’Observatori:
      - Donar suport en les reunions de treball del futur Observatori.
      - Donar suport en la coordinació del grup de comunicadors transversals que s’impulsarà des de l’Observatori.
      - Pensar, crear i dinamitzar processos d’intercanvi d’informació, crides al voluntariat, fotografies i promoure la comunicació interna entre   membres de l’Observatori. 

REQUISITS NECESSARIS:

- Llicenciatura, grau o equivalent en disseny, periodisme, multimèdia, o similars.
- Experiència acreditada en disseny i maquetació de documents.
- Experiència acreditada en il·lustració i disseny d’infografies.
- Experiència acreditada en l’àmbit de la comunicació científica o ambiental.
- Experiència acreditada en animació.
- Ús mig/avançat d’eines de maquetació i disseny (Premiere Pro, After Effects, Illustrator, InDesign, Photoshop).

CONDICIONS VALORABLES: 

- Màster o formació avançada en multimèdia.
- Experiència en gestors de continguts web (Wordpress).
- Experiència en l’ús d’eines de disseny bàsic (CANVA).
- Experiència en gestió de xarxes socials.
- Capacitat de treball en equip, de comunicació, d’organització autònoma i lideratge.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ: 

1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins 22 de maig de 2023, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta. 
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida. 


Envia la teva candidatura: