TÈCNIC/A AJUDANT EN INVENTARIS FORESTALS, DE PASTURES I DE RESTES DE TALLADA

Periode de validesa: 
9 maig 2017 a 15 maig 2017
Número d'oferta: 17-013-11571Resolt

El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a ajudant, per al projecte “Estudi, anàlisi i divulgació de resultats de treballs silvícoles i de la dinàmica forestal resultant del Programa de restauració i gestió forestal durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017”, encarregat per la Diputació de Barcelona. El contracte començarà a mitjans de maig del 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques requerides al contracte, vinculades al projecte.

TASQUES A REALITZAR

 1. Participació supervisada en mostreig de camp d’inventaris forestals i inventari i seguiment de la dinàmica de restes de tallada.
 2. Participació supervisada en la redacció d’informes i tasques de comunicació del projecte relacionades amb l’àmbit de treball del/de la tècnic/a.

REQUISITS NECESSARIS

 1. Llicenciatura (o equivalent) en Biologia, Ciències Ambientals o Enginyer de forests.
 2. Usuari/a de sistemes d’informació geogràfica i gestors de bases de dades.
 3. Coneixements de processament i anàlisi estadística de dades.
 4. Per a la feina de camp i l’elaboració d’informes, català parlat i escrit correctament.

CONDICIONS VALORABLES

 1. Màster o estudis equivalents en ecologia terrestre o en incendis forestals.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Investigador Principal del projecte, i serà supervisat per Gerència i per l'Àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:

 1. Admissió de candidatures: els/les candidats/es hauran d'enviar un currículum i una carta de presentació (màxim 500 paraules) al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 15 de maig de 2017 a les 14:00 h., indicant el codi de referència de l'oferta.
 2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
 3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
 4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.
Envia la teva candidatura: