TÈCNIC/A AJUDANT EN GESTIÓ DE POBLACIONS D’ABELLES SOLITÀRIES I POL·LINITZACIÓ DE FRUITERS

Periode de validesa: 
22 des. 2017 a 29 des. 2017
Número d'oferta: 17-038-19669Resolt

El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a ajudant de camp, per a un projecte de demostració de l'ús d'una abella solitària per millorar la pol·linització en fruiters, dins del programa “Ajuts a les activitats de demostració (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020)”. El contracte serà a mitja jornada i s’iniciarà al gener 2018, amb una durada prevista de 10 mesos.

TASQUES A REALITZAR

 1. Anàlisi de nius d’Osmia. Quantificació de poblacions i eliminació de paràsits.
 2. Selecció de camps adequats per als assajos.
 3. Instal·lació de materials de nidificació i alliberament de poblacions.
 4. Seguiment de la nidificació i quantificació dels nivells de pol·linització.
 5. Recollida dels materials de nidificació.

REQUISITS NECESSARIS

 1. Llicenciatura, Grau o equivalent en Biologia, Ciències Ambientals o Enginyeria Agrícola.
 2. Expertesa sobre la biologia i la gestió de poblacions d’abelles solitàries.
 3. Coneixements de GIS.
 4. Disponibilitat per treballar a la zona fructícola de Lleida durant el període del contracte.
 5. Domini d’anglès escrit i parlat.
 6. Coneixements de català.
 7. Permís de conduir B.

CONDICIONS VALORABLES

 1. Coneixements en producció de fruiters.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Equip Investigador del projecte, i serà supervisat per Gerència i per l'Àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:

 1. Admissió de candidatures: els/les candidats/es hauran d'enviar un currículum, una carta de presentació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta, al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 29 de desembre de 2017 a les 14:00 h., indicant el codi de referència de l'oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
 2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
 3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
 4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.
Envia la teva candidatura: