AJUDANT TÈCNIC/A PEL PROJECTE TRACES

Periode de validesa: 
22 nov. 2022 a 1 des. 2022
Número d'oferta: 22-061-28802Resolt

El CREAF precisa incorporar un ajudant tècnic o tècnica per integrar-se al projecte TRACES (“Incorporant la coordinació entre trets i la seva història evolutiva per millorar la capacitat de predir la resposta de les plantes a l'estrès”), amb ref. PID2021-127452NB-I00, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación.

El tècnic o tècnica, participarà en un estudi de comunitat vegetal per avaluar la variació de trets funcionals al llarg d'un entorn gradient de disponibilitat d'aigua, al centre-nord de Catalunya.

S'ofereix un contracte a jornada completa (37,5h/setmanals) per començar a mitjans de gener del 2023, amb una durada prevista de 6 mesos amb possibilitat d'extensió. S'ofereix un salari de 1.833,95 € bruts mensuals.

TASQUES A REALITZAR:

- Realitzar una selecció preliminar de les possibles ubicacions de mostreig amb base a la literatura, ortoimatges i mapes de referència per a tipus de vegetació, espècies i variables climàtiques.
- Organitzar les expedicions de camp als diferents punts de mostreig de Catalunya.
- Viatjar als llocs de camp locals, etiquetar individus, dur a terme els protocols de mostreig i mesurar les variables corresponents al camp.
- Prendre les mesures de laboratori requerides per determinar les característiques vegetals rellevants per a les mostres esmentades al punt anterior.
- Proporcionar suport general al personal que faci mesuraments addicionals com a part del projecte.
- Contribuir a la gestió de les bases de dades resultants dels mesuraments realitzats.

REQUISITS NECESSARIS:

- Llicenciatura en Biologia, Ciències Forestals, Ciències Ambientals o equivalent.
- Experiència en l’ús de les eines analítiques bàsiques emprades en ecologia (gestió de dades, estadístiques).
- Experiència en la realització de protocols de mostreig en condicions de camp.
- Experiència en la presa de mesures ecofisiològiques de les plantes i en l’ús de l’equip científic corresponent.
- Experiència en investigació de camp o en estudis experimentals de camp sobre les respostes de les plantes a la sequera.
- Bon nivell d’anglès.
- Disponibilitat per viatjar a diferents punts de Catalunya.
- Alt grau d’autonomia, organització i responsabilitat.
- Permís de conduir B1.

CONDICIONS VALORABLES:

- Màster en ecologia terrestre o similar.
- Entusiasme pel treball de camp en ecologia.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ:

1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 01 de desembre de 2022, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Envia la teva candidatura: