El CREAF és un centre públic de recerca en ecologia terrestre, anàlisi del territori i canvi global, que cerca l’excel·lència en la generació i transferència de coneixement, el desenvolupament metodològic, la innovació, la formació i la difusió. El nostre centre compta amb més de 160 treballadors i treballadores, entre personal científic, tècnic i personal d’administració de diferents països, que treballen conjuntament per fer avançar una recerca mediambiental d’excel·lència.

El CREAF treballa per assegurar una contractació justa i transparent, per promoure la igualtat d'oportunitats, i per millorar els procediments d'avaluació

El CREAF ha rebut la distinció HR Excellence in Research de la Comissió Europea, que demostra el compromís del nostre centre amb la transparència dels procediments de contractació, basats en el mèrit i la capacitat, i amb la promoció de condicions de treball atractives, d'acord amb la Carta Europea de l’Investigador i el Codi europeu de conducta per a la contractació de personal d’investigació..

Borsa de treball

Número d'oferta: 23-032-11827
Validesa de l'oferta: 
19 maig 2023 a 28 maig 2023
Evaluation period

POSTDOCTORAL RESEARCHER FOR THE FUNBOSC PROJECT

CREAF is seeking for a postdoctoral researcher to work on the FUNBOSC project (design and launch a network to monitor the functioning of Catalan forests, including continuous measurements of carbon and water flows in tree stems) and funded by the Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. The candidate will join a large research team of >20 people working on the effects of environmental changes on vegetation dynamics at scales that range from the individual plant to the region and the globe. A part-time contract is offered (28h per week), with planned incorporation in June 2023, with a duration of 6 month. The salary offered is €1,972 gross per month.

Número d'oferta: 23-031-83091
Validesa de l'oferta: 
19 maig 2023 a 28 maig 2023
Evaluation period

AUXILIAR TÈCNIC/A DE DADES DINTRE D’UN AJUT POSTDOCTORAL JUNIOR LEADER

El CREAF precisa incorporar un auxiliar tècnic o una auxiliar tècnica de dades, per a treballar dins d’un projecte que estudia les conseqüències ecològiques de les extincions d’ocells. El projecte forma part d’un ajut Junior Leader Incoming, ref. LCF/BQ/PI23/128444, finançat per la Fundació Bancària “La Caixa” i cofinançat pel programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unión Europea, d’acord amb el Grant Agreement nº 847648 del programa Marie Skłodowska-Curie. S’ofereix un contracte de jornada completa, amb previsió d’incorporació a principis de juny i que serà d’aproximadament de sis mesos de durada amb possibilitat d’extensió si el pressupost ho permet. El salari ofert és de 1.506,39€ bruts mensuals.

Número d'oferta: 23-030-90014
Validesa de l'oferta: 
12 maig 2023 a 22 maig 2023
Evaluation period

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ ESPECIALITZAT EN DISSENY PEL PROJECTE OBSERVATORI DE LA BIODIVERSITAT DE CATALUNYA

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica de comunicació, per donar suport EN TASQUES DE DISSENY I MAQUETACIÓ al Departament de Comunicació del CREAF i de l’Observatori del Patrimoni Natural i la Conservació finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i en altres encàrrecs relacionats amb la comunicació de projectes de ciència i medi ambient. Aquesta persona entrarà a formar part de l’equip de Comunicació del CREAF i treballarà en coordinació amb les persones responsables dels projectes. L’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat és l’ens de referència responsable de millorar com s’organitza, s’integra, tracta i difon la informació sobre el patrimoni natural de Catalunya. El seu objectiu és impulsar iniciatives de millora del coneixement i d’avaluació de l’estat del patrimoni natural, identificar, recopilar, processar i integrar la informació existent sobre l’estat de la biodiversitat i transferir la informació recopilada cap als i les agents que gestionen el medi natural i cap a la societat en general. S’ofereix un contracte de sis mesos, el primer mes a jornada parcial (50% de la jornada, 18,75h/setmanals), i a partir del següent a jornada completa (37,5h/setmanals) amb previsió d’inici a mitjans de maig o principis de juny de 2023 un cop finalitzat el procés de selecció, i vinculat al pressupost dels projectes descrits anteriorment. S’ofereix un salari de 1.162,18€ bruts mensuals (jornada parcial), 2.324,38€ bruts mensuals (jornada completa). S'ofereix contracte laboral en una entitat consolidada i en procés de creixement. El centre, aposta per la conciliació de la vida laboral i familiar dels seus empleats i oferim un període de descans en Setmana Santa i Nadal a part de les corresponents vacances, així com la possibilitat de beneficiar-se d’un programa de formació continua, horaris flexibles i teletreball.

Número d'oferta: 23-029-03801
Validesa de l'oferta: 
12 maig 2023 a 22 maig 2023
Evaluation period

TÉCNICO/A DE INVESTIGACIÓN PARA EL PROYECTO NUTRIARID

El CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica para el proyecto NUTRIARID “Desentrañar y aportar soluciones para mitigar y adaptarse a los cambios en los elementomas de los organismos, comunidades y ecosistemas” con referencia TED2021-132627B-I00. Proyectos de Transición Ecológica y Transición Digital 2021, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). Se ofrece un contrato a jornada completa (37,5h semanales), para empezar en la fecha de inicio del proyecto, el 1 de junio de 2023, hasta como mínimo 31/05/2024. Se ofrece un salario de 28.171,43€ brutos anuales.

Número d'oferta: 23-028-56809
Validesa de l'oferta: 
11 maig 2023 a 21 maig 2023
Evaluation period

AUXILIAR TÉCNICO/A PARA EL PROYECTO DENDROHIST

El CREAF precisa incorporar un auxiliar técnico o una auxiliar técnica para el proyecto DENDROHIST (Evaluación de la actual crisis ambiental mediante archivos dendrocronólogicas y históricos en la región Mediterránea de la Península Ibérica), con ref. PID2021-126411OB-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN), Agencia Estatal de Investigación (AEI), MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y FEDER “Una manera de hacer Europa”. Se ofrece un contrato a jornada completa (37,5h/semanales) para empezar en septiembre, con una duración prevista de 6 meses con posibilidad de extensión dependiendo de los fondos disponibles del proyecto y del desarrollo de las tareas del mismo. El salario ofrecido es de 1.506,39€ brutos mensuales.

Número d'oferta: 23-027-53797
Validesa de l'oferta: 
4 maig 2023 a 14 maig 2023
Evaluation period

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN TRATAMIENTO DE DATOS PARA EL PROYECTO FISHME

CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica especialista en tratamiento de datos, sistemas de información geográfica y análisis especial aplicado a la limnología y paleoecología en el marco del proyecto FISHME (“Social and ecological effects of Fish removal in Mountain Ecosystems”), ref. PCI2022-132949, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea “NextGenerationEU”/PRTR”. Se ofrece un contrato a jornada parcial (75% jornada completa del CREAF), con previsión de incorporación a inicios de junio de 2023. El contrato tendrá una duración de 6 meses con posibilidad de ampliación si el presupuesto del proyecto lo permite. El salario ofrecido es de 1944,12€ brutos mensuales.

Número d'oferta: 23-024-29790
Validesa de l'oferta: 
13 abr. 2023 a 1 maig 2023
Evaluation period

PROJECT FINANCIAL MANAGER FOR THE EU PROJECTS “HORIZON 2020 - AD4GD” AND “LIFE REINFORCEMENT”

The CREAF Project Management Office is seeking for a technician, specialized in project management (both administrative and financial), to join the HORIZON EUROPE project “AD4GD”, Grant Agreement nr. 101061001, and the LIFE project LIFE22-CET-EBP reinforcement, Grant Agreement nr. 101104367, both funded by the European Commission. The contract will be full-time (37,5 hours per week), and is expected to start as soon as the selection process will finish. The contract is expected to last until the end of the project, 31/12/2026, with continuity possibilities due to the exponential growth of the center. The salary will be between 27,892.51€ and 30,797.97€ gross per year, according to knowledge and experience provided. The center is committed to reconciling the work and family life of its employees and we offer a leave period of Easter and Christmas apart from the corresponding holidays, as well as the possibility of benefiting from flexible schedules and teleworking.

Número d'oferta: 23-015-61825
Validesa de l'oferta: 
17 març 2023 a 9 abr. 2023
Evaluation period

POSTDOCTORAL RESEARCHER POSITION FOR AN ERC-STG PROJECT

CREAF is seeking for a postdoctoral researcher for the STOIKOS project (Elemental ecology: towards an element-based functional ecology), with ref. 101076740 — STOIKOS — ERC-2022-STG, funded by the European Research Council, under the powers delegated by the European Commission. The project aims to investigate whether the elemental composition of organisms relates to ecosystem functioning, and whether ecosystem elemental diversity predicts ecosystem functioning better than traditional metrics of diversity. The candidate will join the Elemental Diversity and Macroecology research team ( https://elemdiv.netlify.app/ ), a multidisciplinary working team using observations, experiments and theoretical modelling to answer our scientific questions. The candidate will benefit from the training and career development opportunities offered through our research team and CREAF, exposure to international research and interaction with other national and international collaborators. A full-time contract is offered, with a planned incorporation in May (start date negotiable), 2023, for 24 months. The gross salary offered is €30,919.86 annually, depending on demonstrable merits (plus seniority).

Número d'oferta: 23-014-58807
Validesa de l'oferta: 
8 març 2023 a 21 març 2023
Evaluation period

TÉCNICO/A DE SOPORTE PARA EL PROYECTO AGENTS

El CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica para el proyecto AGENTS (Adaptación al clima desde una perspectiva multivariante: el papel de la selección natural y la demografía sobre la variación genética y la plasticidad de rasgos funcionales), con ref. PID2021-126399NB-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN), Agencia Estatal de Investigación (AEI), MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y FEDER “Una manera de hacer Europa”. Se ofrece un contrato a jornada completa (37,5h/semanales) para empezar en abril, con una duración prevista de 6 meses con posibilidad de extensión de hasta 6 meses más dependiendo de los fondos disponibles del proyecto y del desarrollo de las tareas del mismo. El salario ofrecido es de 1.860,92€ brutos mensuales.

Número d'oferta: 22-066-38740
Validesa de l'oferta: 
7 des. 2022 a 31 gen. 2023
Evaluation period

(2) TWO POSTDOCTORAL/TECHNICIANS FOR THE EUROPABON AND BIOAGORA PROJECTS

CREAF is seeking for two multi-disciplinary hearted postdoctoral/technicians with strong experience in the science policy interface to work, together with other European institutions and the EU Commission, on building the European future biodiversity monitoring hub. The two new positions are for one to two years (with the possibility of an extension) in the context of the new EuropaBON project (Europa Biodiversity Observation Network: integrating data streams to support policy), with ref. 101003553 and BIOAGORA project (Biodiversity Knowledge Agora: Developing the Science Service for European Research and Biodiversity Policymaking) with ref. 101059438 both of them financed by European Commission. A full-time contract is offered, with a planned incorporation in January 2023 with an initial duration of 12 month, with possibility of extending it if the budget allows it. The salary offered is between 36.073,17 and 33.210,22 € gross per year, depending on the candidate’s conditions. EuropaBON project has as mission to overcome existing data gaps and workflow bottlenecks by designing an EU-wide framework for monitoring biodiversity and ecosystem services. The project aims to engage users at the regional, national and European level to identify the data needs of policies and targets, aligned with the new European Green Deal. BIOAGORA project is to address the need for a Science Service that supports decision-makers and other users with knowledge. The project aims at providing the biodiversity research community with interconnected and interconnected platform to transform available knowledge into operational decision support. BIOAGORA will develop a functional Science Service, understood as a combination of a technical platforms, a set of channels and tools, and networks bundling transdisciplinary science with policy and society in a context-sensitive way. The created solution aim at supporting the work with the European Commission (EC) and other relevant users. Together with ICO (Catalan Ornithological Institute) and EBCC (European Bird Census Council), CREAF is leading on an assessment of existing monitoring capability in Europe, in which the project will evaluate existing biodiversity data, and describe the major workflows used to generate and use these data in policy and research environments.

Pàgines