BIOCLIM
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2016 a des. 2019

El canvi climàtic comporta un augment de les temperatures i de la variabilitat climàtica que condueix a una major incidència d'episodis de sequera. Aquestes situacions contribueixen a la mortalitat i decaïment forestal que s'observa en moltes regions del món, particularment a Europa i la conca Mediterrània. Es preveu que la mortalitat forestal augmenti amb el canvi climàtic, amb el consegüent efecte en els serveis ecosistèmics. La resiliència dels boscos al canvi climàtic dependrà de la resposta de les espècies a situacions climàtiques com la sequera, en base a la seva adequació autoecològica respecte les noves condicions climàtiques. Per tant, els episodis de decaïment constitueixen un bon sistema d'estudi dels efectes del canvi climàtic en els ecosistemes terrestres en reproduir i avançar les tendències climàtiques futures.

Introducció

L'objectiu general del projecte és desenvolupar un procediment que permeti interpretar i predir la resposta de les espècies vegetals a la variabilitat climàtica a partir de la caracterització del seu nínxol bioclimàtic. El projecte se centrarà en episodis de decaïment induït per sequera en boscos i matollars d’Europa i Amèrica. El procediment es basarà en (i) utilitzar models correlacionals de nínxol (CNMs) per caracteritzar el nínxol bioclimàtic de les espècies a partir de la seva distribució regional i de bases de dades climàtiques, (ii) mesurar les respostes de les poblacions a situacions cròniques o episòdiques de sequera, incloent la recuperació posterior a l'episodi, (iii) estimar la congruència entre les estimacions aportades pels CNMs i les respostes demogràfiques a la sequera, (iv) escalar la relació entre nínxol bioclimàtic i resposta a la sequera a nivell de comunitat , comparant les respostes diferencials de les espècies. Un valor destacable d'aquest procediment és que transposa models que relacionen patrons espacials de distribució d'espècies i clima a processos que operen en escales temporals, com les respostes demogràfiques a la variabilitat climàtica.

En concret, es persegueixen els següents objectius: (1) demostrar a nivell regional i de paisatge que hi ha una correspondència entre el decaïment forestal induït per sequera i la disminució d'idoneïtat climàtica de les espècies, considerant la contribució d'altres variables ambientals (topografia, sòl) i la variabilitat genètica de les poblacions; (2) analitzar i modelar la dinàmica forestal associada al decaïment, basant-se en l'adequació del nínxol bioclimàtic de les espècies prèviament dominants i potencialment reemplaçants a les condicions de sequera; (3) analitzar canvis en la idoneïtat climàtica i l'estructura de nínxols bioclimàtics en comunitats de matollar mediterrani en condicions de sequera natural i induïda experimentalment.

Les contribucions cientificotècniques del projecte milloraran la nostra capacitat predictiva de la resposta dels boscos i formacions arbustives a un context climàtic d'increment de l'aridesa. El projecte proporcionarà una eina útil per avaluar de forma integrada la vulnerabilitat regional i de les espècies, fonamentada empíricament en processos demogràfics. Un punt fort de la proposta és la seva generalització a altres situacions ecològiques on el clima juga un paper rellevant, com les invasions biològiques, les infeccions per plagues i patògens o les interaccions de facilitació-competència.

  • Bosc de pi roig en decaïment, al Pirineu de Lleida
  • Alzina surerar, a la província de Cadis