riskADAPT
Altres
Durada del projecte: 
abr. 2024 a gen. 2026

Introducció

La rellevància evolutiva dels trets de comportament ha estat àmpliament debatuda entre els biòlegs. Els canvis de comportament sovint constitueixen la primera resposta a les condicions ambientals canviants. Això suggereix que la variació del comportament entre els individus d'una població representa potencialment la matèria primera per a la selecció natural, determinant en última instància les respostes ecològiques i evolutives a les noves pressions selectives. No obstant això, la base genètica dels trets de comportament segueix sent en gran part desconeguda. Això limita de manera incerta la nostra comprensió del paper del comportament en la configuració del potencial adaptatiu de les poblacions naturals.

En aquest projecte pretenc descobrir els fonaments moleculars de la conducta de risc, un tret clau associat a la supervivència del llangardaix Anolis sagrei en presència d'un depredador recentment introduït. En primer lloc, utilitzant dades de seqüenciació d'ADN associada a llocs de restricció (RADseq), caracteritzaré l'heretabilitat del comportament de presa de riscos estimant la seva variància genètica additiva basant-se en pedigrís multigeneracionals de sargantanes que han estat sotmeses a avaluacions de comportament. A continuació, buscaré regions i variants genòmiques associades a comportaments de risc mitjançant exploracions atípiques FST, exploracions selectives i estudi d'associació a tot el genoma (GWAS) amb l'ús de RADseq i dades de seqüenciació del genoma sencer (WGS). Finalment, utilitzant dades de seqüenciació de bisulfits de genoma sencer (WGBS), exploraré l'impacte de la metilació de l'ADN en la variació del comportament de presa de riscos per aclarir el paper dels mecanismes epigenètics en el control del comportament animal. En caracteritzar l'arquitectura genètica i epigenètica del comportament de presa de riscos, riskADAPT avançarà decisivament en la nostra comprensió del paper dels comportaments ecològicament rellevants en l'adaptació evolutiva als canvis ambientals ràpids.

  • riskADAPT