GREEN-RISK
Projectes nacional
Durada del projecte: 
set. 2021 a ag. 2023

L'objectiu del projecte és analitzar els impactes passats i actuals de la interacció dels factors del canvi global i el risc que representen per als Serveis Ecosistèmics (SE) i la biodiversitat als boscos mediterranis.

Introducció

Entendre els impactes dels factors de canvi en la biodiversitat i la prestació de serveis ecosistèmics ha estat un objectiu clau de la investigació ambiental en les últimes dècades. Tanmateix, encara no s’ha aprofundit prou en entendre les interaccions i feedbacks entre els factors de canvi dels ecosistemes naturals i la biodiversitat i els múltiples aspectes del benestar humà, tenint en compte que la majoria d’estudis s’han concentrat, principalment, en avaluacions parcials de l'impacte del canvi climàtic. Aquesta poca integració limita el nostre coneixement sobre les respostes dels ecosistemes als múltiples factors de canvi (per exemple, el canvi climàtic, el canvi d'ús del sòl) i la seva interacció (per exemple, els incendis), així com la nostra capacitat d'intervenir per mitigar les conseqüències dels impactes mitjançant mesures de restauració.


Accions del projecte

  1. Identificar patrons de canvi en la biodiversitat i els SE en els paisatges forestals, centrant-se en la dinàmica dels boscos i les comunitats d'ocells i en els canvis en l'ES que proporcionen els boscos, tant dins com fora de les àrees protegides.
  2. Determinar les respostes subjacents d'aquests canvis als factors locals i globals que afecten els sistemes mediterranis, desglossant el paper relatiu del clima, els usos del sòl i els trets funcionals de les espècies en la determinació de les respostes de les espècies i els canvis en la provisió de SE a escala regional i el paper de les àrees protegides per amortir els impactes potencials.
  3. Desenvolupar i aplicar un nou marc d'avaluació de riscos acceptat internacionalment de pèrdua de SE i de biodiversitat per l'impacte de les pertorbacions, i consolidar un enfocament integrador de modelització de la dinàmica del paisatge, que permeti predir les respostes observades dels indicadors escollits tenint en compte l'impacte conjunt de diferents factors de canvi.
  4. Identificar àrees prioritàries per a la restauració i les accions de gestió necessàries que permetin minimitzar l'impacte dels diferents factors del canvi global sobre la biodiversitat i els SE, aprenent de les respostes dels impactes del passat i utilitzant nous algorismes d'optimització espacial per identificar recomanacions efectives de restauració.

Proyecto PID2020-119933RB-C21 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033