Beca Inphinit Faqrul Islam Chowdhury
Altres
Durada del projecte: 
jun 2022 a jun 2025

Avaluar la resiliència estructural, funcional i de biodiversitat dels boscos catalans davant de pertorbacions passadea relacionades amb el canvi global, tenint en compte les diferències en els llegats d'ús del sòl i les pràctiques de gestió.

Introducció

Els boscos proporcionen serveis essencials dels ecosistemes i donen suport a la biodiversitat, però estan seriosament amenaçats per l'augment de l'ocurrència i l'impacte dels esdeveniments de pertorbació associats al canvi climàtic (per exemple, sequeres, tempestes de vent, incendis forestals i plagues). Tot i que hi ha una informació creixent sobre l'impacte de les pertorbacions del canvi climàtic als boscos, hi ha menys informació disponible, sobre:
• impactes a mitjà o llarg termini de les pertorbacions i els efectes de la  idoneïtat climàtica sobre les poblacions afectades,
• la compensació entre diferents efectes sobre la protecció de la biodiversitat (com ara la mort d'arbres versus la provisió d'habitat per la fusta morta)
• els efectes de la història de l'ús del sòl i la gestió forestal.


Mètodes
En una primera fase es realitzaran prospeccions en parcel·les forestals prèviament monitoritzades. Aquestes parcel·les es van establir arreu de Catalunya l'any 2013 en llocs que havien experimentat esdeveniments de mort induïts per la sequera durant els episodis 2005 i 2012. El disseny consisteix en rodals aparellats en boscos afectats i no afectats. Aquesta avaluació de la resiliència se centrarà en les variables estructurals, demogràfiques i relacionades amb la biodiversitat a nivell de parcel.la.
Una segona fase inclourà el remostreig de parcel·les forestals establertes en els NFI (Inventaris Forestals Nacionals) d'Espanya, que han patit pertorbacions provocades pel canvi climàtic (sequera, brots de plagues), tal com consta al programa de seguiment DEBOSCAT des del 2012. En aquest cas, la resiliència es mesurarà comparant les parcel·les que han estat alterades i les que no han estat alterades a nivell regional.

  • Beca Inphinit Faqrul Islam Chowdhury
  • Beca Inphinit Faqrul Islam Chowdhury
  • Beca Inphinit Faqrul Islam Chowdhury