TRANSLOCAT
Altres
Durada del projecte: 
maig 2023 a des. 2023

Introducció

Aquest projecte pretén analitzar i avaluar l'estat de conservació i seguiment al llarg del temps de les translocacions de Butomus umbellatus, Sarcocornia perennis alpini i Hydrocotyle vulgaris realitzades durant el 2022 i el 2023.

  • TRANSLOCAT