WaterInnEU
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
març 2015 a febr. 2017

Un projecte Horizon 2020 per desenvolupar un mercat virtual de models, eines, protocols, directives TIC provinents de projectes UE relacionats amb l'aigua.

Introducció

La visió primària del WaterInnEU és crear un mercat virtual per a millorar l'explotació dels models, eines, protocols, directives TIC ja finançats per la UE relacionats amb l'aigua, establir les condicions adequades per a noves oportunitats de mercat i generar sinergies entre la recerca i l’empresa en aquest àmbit.

Aquesta visió es durà a terme a través de dos objectius principals:

  • Connectar els resultats desenvolupats en les activitats finançades per la UE anteriors amb les dades ja existents disponibles a nivell europeu
  • Oferir un mercat virutal independent recolzat per l'experiència científica, tècnica i comercial com un servei per als usuaris que els permet accedir als productes i serveis que millor s'ajusti a les seves prioritats, capacitats i processos d'adquisició.

El CREAF ofereix la seva experiència en interoperabilitat i estandardització en l’àmbit geoespacial per aplicar-ho també a eines, dades i models del sector de l’aigua.

 

Conclusions

  • Aplicant el lideratge en el mercat europeu a les xarxes de conques hidrogràfiques