PRV
Projectes regional
Durada del projecte: 
oct. 2016 a set. 2019

Introducció

Es farà l'adaptació dels paràmetres tècnics i biològics per a l'aplicació del Pasturatge Racional Voisin a les condicions ambientals i socials de la muntanya mediterrània.

Els elements clau per a l'adaptació biològica són el càlcul de la corba de creixement de la pastura per a diferents condicions de maneig i la determinació del temps òptim de repòs per a l'optimització de la producció d'herba. També es faran tres procesos participatius, al Ripollés, la Garrotxa i l'Alt Empordà, per a la discusió dels factors socials i econòmics limitants per a l'aplicació del Pasturatge Racional Voisin a les zones de muntanya mediterrània.