Anàlisi Ambiental i del Territori

Anàlisi ambiental i del territori mitjançant bases de dades ambientals, fotografia aèria i bases de dades cartogràfiques

 • Anàlisi de l'estructura del paisatge i la seva relació amb la conservació de la biodiversitat.
 • Mètodes quantitatius per a l'anàlisi i classificació dels paisatges.
 • Models de distribució de la biodiversitat.
 • Models de distribució d'espècies concretes.
 • Estudis territorials de l'estructura forestal.

Anàlisi de canvis i processos ambientals regionals

 • Estudis dels canvis en les cobertes i els usos del sòl.
 • Estudis sobre la pèrdua, fragmentació i alteració dels hàbitats.
 • Estudis sobre l'alteració i la fragmentació del paisatge.
 • Estudis sobre els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat i els ecosistemes.
 • Estudis sobre els canvis en la distribució de les espècies.
 • Estudis sobre la disponibilitat futura d'aigua.
 • Estudis sobre la dinàmica dels boscos.

Anàlisi territorials basats en la Teledetecció

 • Anàlisi SIG, modelització i anàlisi del terreny.
 • Seguiment dels períodes d'inundació en arrossars.
 • Seguiment de les reserves d'aigua en forma de neu a les muntanyes.

Assessorament en la presa de decisions

 • Estudis en àrees protegides.
 • Plans d'ús de l'aigua en cultius.
 • Plans de connectivitat ecològica.
 • Desenvolupament d'indicadors de fragmentació del territori.
 • Anàlisi de capacitat d'acumulació de carboni als boscos.
 • Estudis sobre risc d'incendis.
 • Estudis sobre invasions biològiques.

Escriu-nos per comentar la teva proposta!