BIOAGORA
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
jul. 2022 a jun 2027

Introducció

L'objectiu del projecte BIOAGORA és donar resposta a la necessitat d'un "Servei Científic" que doni suport amb el coneixement disponible a la presa de decisions. El projecte té com a objectiu proporcionar a la comunitat de recerca sobre biodiversitat una plataforma interconnectada per transformar el coneixement disponible en suport a la presa de decisions operatives. BIOAGORA desenvoluparà un servei funcional, entès com una combinació de plataformes tècniques, un conjunt de canals i eines i xarxes que agrupen la ciència transdisciplinària amb les polítiques i la societat d'una manera adaptada al context de decisió. La solució creada té com a objectiu donar suport a la feina amb la Comissió Europea (CE) i altres usuaris rellevants.

  • Grup de flamencs