ADAPCON
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2012 a jul. 2015

Quin és el potencial adaptatiu de la pinassa, el pi blanc i el teix?

Introducció

ADAPCON és un projecte coordinat entre el Centre d'Investigació Forestal (CIFOR) de l'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària de Madrid (INIA) i el  CREAF.

En aquest projecte s’investiga la variació en els patrons adaptatius de tres coníferes mediterrànies que presenten distribucions parcialment solapades però amb hitòries demogràfiques contrastades: Pinus pinaster, P. halepensis i Taxus baccata. Utilitzem tres enfocs complementaris: (i) s’investiga la dinàmica demogràfica a nivell específic per tal de caracteritzar els processos neutrals (no subjectes a selecció), que són tinguts en compte a l’hora de testar les correlacions entre els marcadors funcionals i l’ambient; (ii) s’analitzen els patrons adaptatius a nivell fenotípic i molecular per identificar els gens subjectes a selecció, responsables de la variació en els trets fenotípics, i les clines geogràfico-climátiques de variació adaptativa; (iii) es porta a terme el modelat del nínxol climàtic per a caracteritzar l'impacte de la selecció en el nínxol realitzat de les diferents espècies.

 La combinació d'aquestes disciplines està proporcionant una visió integrada per a comprendre els mecanismes moleculars responsables de l'adaptació, així com els factors climàtics i ecològics responsables de la selecció. A més, permet establir les bases per a identificar les possibles diferències poblacionals que podrien ajudar a la supervivència d'aquestes espècies davant futurs canvis ambientals. En última instància, la comparació dels resultats en les tres espècies de coníferes ajudarà a dilucidar les bases moleculars (i l'arquitectura) de l'adaptació en un important grup d'arbres forestals.

Conclusions

Publicació relacionada:

Burgarella C, Navascués M, Zabal-Aguirre M, Berganzo E, Riba M, Mayol M, Vendramin GG, González-Martínez SC (2012) Recent population decline and selection shape diversity of taxol-related genes. Molecular Ecology, 21, 3006-3021

  • Variació adaptativa, gradients ambientals i demografia en coníferes mediterrànies