REFLORA
Altres
Durada del projecte: 
març 2022 a des. 2022

Introducció

L’actuació consistirà en fer un conjunt d’accions de conservació ex-situ i in-situ per a promoure la recuperació de tres tàxons de flora protegits i amenaçats del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (PNMBT): els hidròfits Butomus umbellatus i Hydrocotyle vulgaris i l’halòfit Sarcocornia perennis subsp alpini. Les seves poblacions estan davallant els darrers anys al PNMBT i l’objectiu d’aquesta actuació es crear noves localitats amb individus d’aquests tres tàxons en zones sense amenaces evidents per tal d’augmentar la seva àrea de distribució i nombre d’individus i així millorar el seu estat de conservació.