SOCRATES
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2022 a ag. 2025

La vulnerabilitat dels sòls d'altes latituds als increments de temperatura pot diferir entre els sòls minerals i orgànics, i això pot deure's a les grans pèrdues de N que poden sofrir els sòls minerals durant els primers anys després de l'inici de l'escalfament. Aquest mecanisme no és considerat pels models, però pot ser la clau de les grans divergències entre les pèrdues de C del sòl observades i les pronosticades. SOCRATES utilitzarà l'experiència d'un grup multidisciplinari d'investigadors líders mundials en estequiometria d'ecosistemes, mètodes isotòpics d'avantguarda, una xarxa de formació internacional excepcional i l'existència d'estacions experimentals úniques en sistemes geotermales islandesos i en torberes sueques. Tot això permetrà revelar la seqüència de mecanismes de desestabilització que condueixen a pèrdues de C en sòls d'altes latituds en resposta a l'escalfament.
 

Introducció

L´escalfament global pot desencadenar l´emissió d´enormes quantitats de carboni (C) dels sòls d´altes latituds, provocant una retroalimentació positiva del canvi climàtic. Tot i això, les prediccions de canvi climàtic continuen sent altament incertes, en part a causa de la manca d'una representació precisa de les interaccions existents entre la vegetació i els microorganismes del sòl i entre els cicles de C i nitrogen (N). Els increments de temperatura acceleren la mineralització de la matèria orgànica del sòl (SOM) (i.e. les emissions de C del sòl) en major grau que la productivitat de la vegetació (i.e. les entrades del C del sòl) fet que genera grans pèrdues de C en terres d'altes latituds.

Resultats preliminars del nostre grup de recerca suggereixen que la vulnerabilitat dels sòls d'altes latituds als increments de temperatura difereix entre els sòls minerals i orgànics, i això pot ser degut a les grans pèrdues de N que poden patir els sòls minerals durant els primers anys després de l'inici de lescalfament. Aquest mecanisme no és considerat pels models, però pot ser la clau de les grans divergències entre les pèrdues de C del sòl observades i pronosticades. La cascada inicial de mecanismes de desestabilització desencadenats per l'augment de les temperatures és fonamental per comprendre els processos biogeoquímics que condueixen a pèrdues de C als sòls d'altes latituds, però roman inexplorada a causa de la manca d'experiments d'escalfament a llarg termini a camp .

Accions

SOCRATES utilitzarà l´experiència d´un grup multidisciplinari d´investigadors líders mundials en estequiometria d´ecosistemes, mètodes isotòpics d´avantguarda, una xarxa de formació internacional excepcional i l´existència d´estacions experimentals úniques en sistemes geotermals islandesos i en torberes sueques. Tot això permetrà revelar la seqüència de mecanismes de desestabilització que condueixen a pèrdues de C a sòls d'altes latituds en resposta a l'escalfament. La comparació de processos biogeoquímics clau en gradients de descongelació de permafrost en torberes i en sòls minerals a sotmesos a escalfament a llarg termini (> 50 anys) i de forma recent (trasplantats) permetrà, per primera vegada, donar llum sobre dues llacunes de coneixement fonamentals:

  1. L'aparició de canvis progressius en les activitats i necessitats estequiomètriques dels microorganismes del sòl.
  2. El sorgiment d'assincronies entre les taxes de mineralització microbiana de N i d'absorció de N de les plantes.

SOCRATES, per tant, proporcionarà informació completament nova sobre possibles alteracions futures degudes a l'augment de temperatura global, consolidarà sinergies internacionals a llarg termini dins i fora del sector acadèmic i posicionarà el nostre grup a l'avantguarda de la investigació biogeoquímica del canvi climàtic al Espai Europeu de Recerca (EEI).

Proyecto PID2021-129081OA-I00 financiado por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa

 

  • SOCRATES Design Sweden