CORVUSTRACK
Projectes regional
Durada del projecte: 
febr. 2022 a des. 2022

La gralla (Corvus monedula) és un córvido social de grandària mitjana, conegut per la seva notable intel·ligència. Encara que l'espècie està classificada com de menor preocupació a escala mundial, està disminuint ràpidament en algunes zones d'Europa que han sofert una urbanització més intensa. Les raons que subjeuen a aquests descensos no es comprenen del tot, però podrien estar relacionades amb una por innata a l'ésser humà, que interferiria en les seves activitats quotidianes i, en última instància, reduiria la seva supervivència i èxit reproductor. Per a començar a abordar la hipòtesi, proposem utilitzar la nova tecnologia GPS per a analitzar els patrons espaciotemporals d'ús de l'hàbitat dels individus en una zona urbana molt poblada.

Introducció

Les ràpides alteracions ambientals provocades per les activitats humanes estan provocant una de les majors pèrdues de biodiversitat mai observades. La majoria dels esforços per mitigar aquestes pèrdues s'han centrat en espècies amenaçades o poc comunes. Tanmateix, les evidències indiquen que algunes espècies comunes també estan disminuint ràpidament. Tot i la seva gran importancia pel funcionament dels ecosistemes, entendre les causes d’aquest declivis inesperats continua sent un repte.

El projecte Corvustrack se centra en una d'aquestes espècies, la gralla (Corvus monedula), un còrvid social, de mida mitjana, conegut per la seva notable intel·ligència. L'espècie es classifica com a espècie de “preocupació menor” a escala mundial, però està experimentant ràpids declivis a diverses zones d’Europa que han patit un intens procès d’urbanizatció. Les raons d'aquests declivis no s'entenen completament, però podrien estar relacionades amb una por innata als humans, que interferiria en les seves activitats diàries i reduiria, en definitiva, la seva supervivència i èxit reproductiu. Per començar a abordar aquesta hipòtesi, es proposa utilitzar la nova tecnologia GPS per analitzar els patrons espacials i temporals d'ús de l'hàbitat d’individus de gralla en una zona urbana altament poblada. 

Amb el suport de la Fundació Barcelona Zoo i l'Ajuntament de Barcelona.

  • CORVUSTRACK