BEACON
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
gen. 2022 a des. 2023

En aquest projecte, finançat per la indústria fructícola, hem aplicat dues mesures agroambientals, una sembra de bandes florals i una reducció de tractaments fitosanitaris en camps de pomera i taronger a Soria, Lleida i València. Hem mesurat l'impacte d'aquestes visites sobre els pol·linitzadors i els enemics naturals de plagues i sobre la producció i qualitat dels fruits. 

Introducció

L’objectiu d’aquest projecte és avaluar els efectes combinats de dues mesures agroambientals, la sembra de bandes florals i la reducció de tractaments fitosanitaris, en els serveis de pol·linització i control de plagues.

Estem treballant en finques de pomera i taronger a Soria, Lleida i València, en col·laboració amb l’IRTA, l’IVIA i la Universitat de Reading. Estem mesurant les taxes de visita i la composició dels pol·linitzadors dels dos conreus, així com la composició dels enemics naturals i les poblacions de plagues. També estem mesurant el quallat inicial de fruits, la producció a collita i diversos paràmetres relacionats amb la qualitat dels fruits.

El nostre objectiu final és demostrar que la implementació de mesures agroambientals proporciona un benefici econòmic en forma de millora de producció i/o qualitat dels fruits