Welcome to CREAF Jobs openings section

We encourage you to browse our openings, see what we offer for each postion and if you consider that you meet the requirements, then, you just have to apply.

CREAF is a public center for research in terrestrial ecology, global change and the analysis of the territory, that pursues excellence in knowledge generation and transfer, methodology development, innovation, training and dissemination. Our center has more than 160 scientific, technical and administrative staff from different countries, working together for the progress of an environmental research of excellence.

CREAF has received the HR Excellence in Research award from the European Commission, which shows the commitment of our center with the transparency of the recruitment procedures, based on merit and ability, and promoting attractive working conditions, in accordance with the European Charter for Researchers and the European Code of Conduct for the recruitment of researchers.

CREAF works to ensure a fair and transparent recruitment, to promote equal opportunities and to improve the evaluation procedures.


Offer ID: 17-009-42641
Offer period: 
31 Mar 2017 to 18 Apr 2017
Resolved

TÈCNIC/A DE SUPORT PER AL PROJECTE REGIME-SHIFTS

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a per al projecte REGIME SHIFTS (CGL2016-78093-R), finançat pel MINECO i cofinançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La contractació tindrà una durada inicial d’un mes (prorrogable si les necessitats del projecte ho requereixen). La persona seleccionada s’haurà d’incorporar a finals d’abril o a l’inici del mes de maig de 2017.

Offer ID: 17-010-91007
Offer period: 
31 Mar 2017 to 18 Apr 2017
Resolved

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE DADES FORESTALS

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a per al projecte de l’Inventari Forestal Nacional, encarregat pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. El contracte tindrà una durada inicial de dos mesos (prorrogables si les necessitats del projecte ho requereixen). La persona seleccionada s’haurà d’incorporar a mitjans-finals d’abril del 2017.

Offer period: 
24 Mar 2017 to 30 Apr 2017
Resolved

OFFER FOR PRE-DOCTORAL GRANT CONTRACT

We are searching a person graduated in Biological or Environmental Sciences to cover the proposed grant contract.

Offer ID: 17-007-36650
Offer period: 
14 Mar 2017 to 27 Mar 2017
Resolved

PART-TIME (50%) SUPPORT TECHNICIAN FOR THE "REPLIM" PROJECT

CREAF needs to incorporate a technician to support the design, construction and testing of an autonomous robotic system for water sampling and "in situ" analysis of various physicochemical parameters in high mountain lakes, which is able to communicate with a remote base for data download and remote operation. This work is part of the REPLIM project (Network of observatories for sensitive ecosystems -lakes, peatlands- to climate change in the Pyrenees; official code EFA056/15), financed by the INTERREG POCTEFA (EU) program, in turn financed by the European Regional Development Fund (ERDF). The labour contract is scheduled to commence at the beginning of April 2017, and will end when work on the project is completed (six months is expected).

Offer ID: 17-006-00951
Offer period: 
28 Feb 2017 to 15 Mar 2017
Resolved

GESTOR/A ECONÒMIC/A DE PROJECTES DE RECERCA

El CREAF precisa incorporar en breu un/a gestor/a econòmic/a de projectes d'investigació amb finançament regional, nacional i europeu, per formar part de l'equip d'Administració del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).

Offer ID: 17-004-38646
Offer period: 
14 Feb 2017 to 28 Feb 2017
Resolved

COORDINADOR SUBPROJECTE DRON DE LA PLATAFORMA DE CIÈNCIA CIUTADANA “BOSCOS I SALUT”

El CREAF precisa incorporar un/a coordinador/a per impulsar el subprojecte dron de la nova plataforma de ciència ciutadana sobre Boscos i Salut, en el marc d’un nou projecte finançat per la Fundació “La Caixa”. El/la coordinador/a participarà de manera activa en la definició i impuls d’una estratègia per incorporar les imatges recollides amb drons en l’avaluació i seguiment de l’estat de salut dels boscos. Treballarà en contacte amb diferents agents del món dels drons a nivell estatal i internacional i amb diferents investigadors de la institució, amb el departament de comunicació del CREAF i amb altres agents i experts de l’àmbit forestal. La contractació es preveu que comenci a principis del mes d’abril del 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte (es preveu un mínim d’un any de contracte). El lloc de treball principal serà a Solsona, seu de la unitat mixta InForest entre el CREAF i el CTFC.

Offer ID: 17-005-38646
Offer period: 
14 Feb 2017 to 28 Feb 2017
Resolved

INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL EN MODELS I ESCENARIS DE PAISATGES MEDITERRANIS PEL PROJECTE “BOSCOS I SALUT”

El CREAF precisa incorporar un/a investigador/a postdoctoral, per avaluar les relacions entre la dinàmica forestal en un context mediterrani i els principals drivers del canvi global. El focus principal del treball serà la utilització de noves aproximacions de modelització de paisatge, amb l’objectiu de generar escenaris d’evolució d’aquests paisatges a diferents escales temporals i espacials. El treball s’emmarca en un nou projecte finançat per la Fundació “La Caixa” sobre boscos i salut. L’/la investigador/a participarà de manera activa en la definició de noves metodologies per avaluar l’impacte del canvi global sobre la provisió de serveis dels boscos, i treballarà en contacte amb diferents investigadors de la institució (en especial de la unitat mixta InForest existent entre el CREAF i el CTFC a Solsona), amb el departament de comunicació del CREAF i amb altres agents i experts de l’àmbit. La contractació és prevista que comenci a principis del mes de març del 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte (es preveu un mínim d’un any de contracte). El lloc de treball principal serà a Solsona, seu de la unitat mixta InForest CREAF-CTFC.

Offer ID: 17-03-38646
Offer period: 
1 Feb 2017 to 17 Feb 2017
Resolved

COORDINADOR PLATAFORMA DE CIÈNCIA CIUTADANA BOSCOS I SALUT

El CREAF precisa incorporar un/a coordinador/a per impulsar una nova plataforma de ciència ciutadana sobre Boscos i Salut, en el marc d’un nou projecte finançat per la Fundació “La Caixa”. El coordinador/a participarà de manera activa en la definició de l’estratègia de ciència ciutadana de la plataforma, i en serà el responsable principal de la seva implementació. Treballarà en contacte amb diferents investigadors de la institució, amb el departament de comunicació del CREAF i amb altres agents i experts de l’àmbit. La contractació es preveu que comenci a principis de març del 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte (es preveu un mínim d’un any de contracte).

Offer ID: 17-002-03589
Offer period: 
30 Jan 2017 to 6 Feb 2017
Resolved

TECHNICIAN ON PLANT AND SOIL RESPONSES TO NUTRIENT AND CLIMATE CHANGES

CREAF needs to incorporate in a short time a technician profile to the projects SYNERGY GRANT - IMBALANCE (ERC-2013-SyG 610028-IMBALANCE-P, funded by the European Commission) and CLIM-PHEN, to work in both simultaneously. The contract is expected to start in February 2017, and will finish at the end of the tasks required for the project.

Offer ID: 17-001-23617
Offer period: 
20 Jan 2017 to 3 Feb 2017
Resolved

TÈCNIC/A DE SUPORT A LA RECERCA A CÀRREC DEL PROJECTE POREXPAN

El CREAF precisa incorporar en breu un/a tècnic/a per al projecte POREXPAN (CGL2014-53120-P). La contractació es farà per a cobrir un permís de maternitat i, per tant, tindrà una durada màxima de 16 setmanes. La persona seleccionada s’haurà d’incorporar durant el mes de febrer de 2017.

Pages