Welcome to CREAF Jobs openings section

We encourage you to browse our openings, see what we offer for each postion and if you consider that you meet the requirements, then, you just have to apply.

CREAF is a public center for research in terrestrial ecology, global change and the analysis of the territory, that pursues excellence in knowledge generation and transfer, methodology development, innovation, training and dissemination. Our center has more than 160 scientific, technical and administrative staff from different countries, working together for the progress of an environmental research of excellence.

CREAF has received the HR Excellence in Research award from the European Commission, which shows the commitment of our center with the transparency of the recruitment procedures, based on merit and ability, and promoting attractive working conditions, in accordance with the European Charter for Researchers and the European Code of Conduct for the recruitment of researchers.

CREAF works to ensure a fair and transparent recruitment, to promote equal opportunities and to improve the evaluation procedures.


Offer ID: 17-031-15999
Offer period: 
27 Oct 2017 to 3 Nov 2017
Resolved

ESPECIALISTA EN MUESTREOS DE CAMPO, ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS Y MODELIZACIÓN CARTOGRÁFICA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

El CREAF precisa incorporar urgentemente a un/a titulado/a en Biología, para el proyecto “Análisis preliminar y directrices para la cuantificación y cartografía de las funciones y servicios ecosistémicos en Cataluña, y su aplicación en la evaluación ambiental”, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El contrato se iniciará a principios de noviembre del 2017, y se prolongará durante seis meses.

Offer ID: 17-030-00955
Offer period: 
26 Oct 2017 to 31 Oct 2017
Resolved

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A

El CREAF precisa incorporar un/a técnico/a informático/a para formar parte de los servicios informáticos del centro, con las siguientes condiciones: - Incorporación inmediata. - Contrato indefinido tras período de prueba. - Jornada completa. - Lugar de trabajo: Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) - Remuneración bruta: 16.000 - 18.000 €.

Offer ID: 17-029-00951
Offer period: 
24 Oct 2017 to 31 Oct 2017
Resolved

TÉCNICO/A CONTABLE

El CREAF precisa incorporar un/a gestor/a técnico contable, para dar soporte a la Oficina de Administración y Proyectos del centro, con las siguientes condiciones: - Incorporación inmediata. - Contrato indefinido tras período de prueba. - Jornada completa. - Lugar de trabajo: Campus UAB, Bellaterra (Barcelona). - Remuneración: 20.000 - 22.000 € brutos anuales.

Offer ID: 17-028-15632
Offer period: 
19 Oct 2017 to 31 Oct 2017
Resolved

TÈCNIC/A PER A LA REALITZACIÓ D’INVENTARIS FORESTALS I ANÀLISIS DE LABORATORI DENDROLÒGICS

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica de camp i laboratori, per al projecte FORASSEMBLY ("Assemblatge de la comunitat de llenyoses dispersades per vertebrats en els nous boscos ibèrics: efectes del nínxol, del paisatge i del comportament dels dispersors"), del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència (projecte CGL2015-70558-P, MINECO/FEDER). La contractació es preveu que comenci a principis del mes de novembre de 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte.

Offer ID: 17-027-03651
Offer period: 
10 Oct 2017 to 16 Oct 2017
Resolved

TÉCNICO/A AYUDANTE EN JARDINERIA

El CREAF precisa incorporar urgentemente un/a jardinero o técnico/a ayudante de campo, para el proyecto CLIM-PHEN. El contrato está previsto que comience el 23/10/2017, con una duración prevista de un día y medio.

Offer ID: 17-026-03638
Offer period: 
4 Oct 2017 to 16 Oct 2017
Resolved

TÈCNIC/A DE CAMP I LABORATORI, ESPECIALISTA EN ECOLOGIA DE NUTRIENTS, PLANTES I SÒLS

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a de camp i laboratori especialitzat/da per al projecte FERT-WARM, ref. CGL2016-79835-P (“SATURACIÓ DELS EMBORNALS DE CARBONI: TRANSICIÓ DES D’UN PERÍODE DOMINAT PER LA FERTILITZACIÓ DE CO2 I NITROGEN A UN PERÍODE DOMINAT PER L’ESCALFAMENT”), finançat per l’Agència Estatal d’Investigació (AEI) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). La contractació es preveu que comenci a principis del mes de novembre de 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte.

Offer ID: 17-025-03638
Offer period: 
4 Oct 2017 to 16 Oct 2017
Resolved

TÈCNIC/A DE LABORATORI

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a de laboratori per al projecte FERT-WARM, ref. CGL2016-79835-P (“SATURACIÓ DELS EMBORNALS DE CARBONI: TRANSICIÓ DES D’UN PERÍODE DOMINAT PER LA FERTILITZACIÓ DE CO2 I NITROGEN A UN PERÍODE DOMINAT PER L’ESCALFAMENT”), finançat per l’Agència Estatal d’Investigació (AEI) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). La contractació es preveu que comenci a finals del mes d’octubre de 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte.

Offer ID: 17-024-03589
Offer period: 
14 Sep 2017 to 22 Sep 2017
Resolved

POSTDOCTORAL RESEARCHER ON SOIL FAUNA RESPONSES TO NUTRIENT AND CLIMATE CHANGES

CREAF needs to incorporate in a short time a postdoctoral researcher profile to the project SYNERGY GRANT - IMBALANCE (ERC-2013-SyG 610028-IMBALANCE-P, funded by the European Commission). The contract is expected to start in October 1, 2017, and will finish at the end of the tasks required for the project.

Offer ID: 17-023-04660
Offer period: 
13 Sep 2017 to 22 Sep 2017
Resolved

TÈCNIC/A EN PROCESSOS PARTICIPATIUS I DINAMITZADOR DE LA TAULA DE TREBALL DEL DELTA DE LA TORDERA

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a en processos participatius i dinamitzador d’una taula de treball d’actors del delta de la Tordera, en el marc d’un nou projecte finançat per la Fundación Biodiversidad (“Implicant la societat en l’adaptació al canvi climàtic al Delta de la Tordera”). El/la tècnic/a participarà de manera activa en el disseny d’un procés participatiu, orientat a que diferents actors rellevants del delta de la Tordera puguin analitzar i discutir els principals reptes del territori, per adaptar-se als impactes del canvi climàtic i, alhora, traçar estratègies per a la seva consecució. Treballarà en contacte amb els diferents actors rellevants del territori i amb els/les diferents investigadors/es del projecte. La contractació es preveu que comenci a principis del mes d’octubre de 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte (es preveuen 9 mesos de contracte). El lloc de treball principal serà al CREAF, amb un important component de visites de camp al delta de la Tordera.

Offer ID: 17-022-25647
Offer period: 
29 Aug 2017 to 8 Sep 2017
Resolved

TÈCNIC/A AJUDANT EN GESTIÓ DE POBLACIONS D’ABELLES SOLITÀRIES I POL·LINITZACIÓ DE FRUITERS

El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a ajudant de camp, per a un projecte sobre pol·linització de fruiters amb abelles del gènere Osmia. La durada del contracte serà de mitjans de setembre del 2017 a final de juny del 2018.

Pages