Welcome to CREAF Jobs openings section

We encourage you to browse our openings, see what we offer for each postion and if you consider that you meet the requirements, then, you just have to apply.

CREAF is a public center for research in terrestrial ecology, global change and the analysis of the territory, that pursues excellence in knowledge generation and transfer, methodology development, innovation, training and dissemination. Our center has more than 160 scientific, technical and administrative staff from different countries, working together for the progress of an environmental research of excellence.

CREAF has received the HR Excellence in Research award from the European Commission, which shows the commitment of our center with the transparency of the recruitment procedures, based on merit and ability, and promoting attractive working conditions, in accordance with the European Charter for Researchers and the European Code of Conduct for the recruitment of researchers.

CREAF works to ensure a fair and transparent recruitment, to promote equal opportunities and to improve the evaluation procedures.


Offer ID: 17-020-80999
Offer period: 
20 Jul 2017 to 28 Jul 2017
Resolved

INVESTIGADOR/A ESPECIALISTA EN MÈTODES FILOGENÈTICS COMPARATIUS

El CREAF precisa incorporar un/a investigador/a per a un projecte de col•laboració amb la McGill University (Canadà) sobre l’evolució de la mida del cervell del ocells. El contracte s'iniciarà a principis de setembre del 2017, i es prolongarà durant un any.

Offer ID: 17-019-00954
Offer period: 
17 Jul 2017 to 28 Jul 2017
Resolved

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ PER A UN PROJECTE DE CIÈNCIA CIUTADANA

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a, amb perfil de biòleg/biòloga especialista en comunicació científica, per treballar en un projecte de ciència ciutadana. S’ofereix un contracte de pràctiques, que s'iniciarà a principis de setembre del 2017 i es prolongarà durant un any.

Offer ID: 17-018-38646
Offer period: 
20 Jun 2017 to 27 Jun 2017
Resolved

DESENVOLUPADOR/A DE LA PLATAFORMA DE CIÈNCIA CIUTADANA “ALERTA FORESTAL”

El CREAF precisa incorporar en breu un/a desenvolupador/a per programar (web i app per Android) la nova plataforma de ciència ciutadana d’Alerta Forestal, en el marc d’un projecte finançat per la Fundació Bancària “La Caixa” (Boscos sans per a una societat saludable). El/la desenvolupador/a participarà de manera activa en el disseny i desenvolupament d’una plataforma per recollir les observacions de la ciutadania sobre l’estat de salut dels boscos. Treballarà en contacte amb la resta de personal investigador del projecte, amb el departament de comunicació del CREAF i amb les persones coordinadores de les altres àrees del projecte. El contracte es preveu que comenci a principis del mes de juliol del 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte (es preveuen 6 mesos de contracte).

Offer ID: 17-017-36650
Offer period: 
14 Jun 2017 to 26 Jun 2017
Resolved

PART-TIME TECHNICIAN, SPECIALIZED IN BIOGEOCHEMISTRY AND DENITRIFICATION MICROBIOLOGY IN HIGH MOUNTAIN LAKES

CREAF needs to incorporate a technician for the project REPLIM (Network of observatories for sensitive ecosystems -lakes, peatlands- to climate change in the Pyrenees; official code EFA056/15), financed by the INTERREG POCTEFA (EU) program, in turn financed by the European Regional Development Fund (ERDF). The part-time labour contract will have a duration of 3 months (with possibility of extending if it is required for the project tasks). The selected person will commence at the beginning of July 2017.

Offer ID: 17-016-15632
Offer period: 
13 Jun 2017 to 26 Jun 2017
Resolved

INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL ESPECIALISTA EN MODELITZACIÓ DE GENÈTICA I DINÀMICA DE METAPOBLACIONS

El CREAF precisa incorporar un/a investigador/a postdoctoral, per al projecte FORASSEMBLY ("Assemblatge de la comunitat de llenyoses dispersades per vertebrats en els nous boscos ibèrics: efectes del nínxol, del paisatge i del comportament dels dispersors"), del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència (projecte CGL2015-70558-P, MINECO/FEDER). El contracte s'iniciarà a principis de juliol del 2017, i es prolongarà durant un any.

Offer ID: 17-015-18635
Offer period: 
27 May 2017 to 2 Jun 2017
Resolved

TECHNICIAN ON COORDINATION AND MANAGEMENT FOR THE PROJECT “LIFE + POLYFARMING”

CREAF needs to incorporate in a short time a technician profile for the management and coordination of the project LIFE15 ENV/ES/000506 POLYFARMING ("demonstration of a new agro-silvo-pastoral system to improve productivity in the Mediterranean mountain areas"), funded by the European Commission. The contract is expected to begin in June 2017 with a planned duration of six months.

Offer ID: 17-014-36639
Offer period: 
11 May 2017 to 24 May 2017
Resolved

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN ESTOMATOCISTS DE CRISÒFITS I DIATOMEES I LA SEVA APLICACIÓ A LA PALEOLIMNOLOGIA

El CREAF precisa incorporar en breu un/a tècnic/a per al projecte TRANSFER ("Claus per entendre la transferència de les fluctuacions atmosfèriques a la dinàmica del plàncton lacustre"), finançat per l'Agència Estatal d'Investigació (AEI, MINECO) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El contracte tindrà una durada de 12 mesos (prorrogables si les necessitats del projecte ho requereixen). La persona seleccionada s’haurà d’incorporar al centre a principis de juny.

Offer ID: 17-013-11571
Offer period: 
9 May 2017 to 15 May 2017
Resolved

TÈCNIC/A AJUDANT EN INVENTARIS FORESTALS, DE PASTURES I DE RESTES DE TALLADA

El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a ajudant, per al projecte “Estudi, anàlisi i divulgació de resultats de treballs silvícoles i de la dinàmica forestal resultant del Programa de restauració i gestió forestal durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017”, encarregat per la Diputació de Barcelona. El contracte començarà a mitjans de maig del 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques requerides al contracte, vinculades al projecte.

Offer ID: 17-012-43653
Offer period: 
25 Apr 2017 to 3 May 2017
Resolved

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN MALACOLOGIA I ENTOMOLOGIA TERRESTRE

El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a de camp especialitzat/da, per al projecte “Catàleg de fauna i flora protegida i amenaçada del Parc Natural de Cap de Creus”, encarregat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El contracte tindrà una durada inicial de dos mesos (prorrogables si les necessitats del projecte ho requereixen). La persona seleccionada s’haurà d’incorporar al més aviat possible dintre del mes de maig (incorporació immediata a principis - mitjans de maig).

Offer ID: 17-011-32648
Offer period: 
8 Apr 2017 to 21 Apr 2017
Resolved

TECHNICIAN FOR C-GLOPS1 PROJECT

CREAF needs to incorporate a technician profile to the project C-GLOPS1 (Copernicus Global Land Service – Framework Contract for the operation, evaluation and evolution of the Global Land component of the Copernicus Land Service. Lot 1: Operation of the Global Land Component, thematic domain Vegetation and Energy). The contract is expected to start at the beginning of May 2017, and will finish at the end of the tasks required for the project (duration expected for the contract: one year).

Pages