You are here

Welcome to CREAF Jobs openings section

We encourage you to browse our openings, see what we offer for each postion and if you consider that you meet the requirements, then, you just have to apply.

CREAF is a public center for research in terrestrial ecology, global change and the analysis of the territory, that pursues excellence in knowledge generation and transfer, methodology development, innovation, training and dissemination. Our center has more than 160 scientific, technical and administrative staff from different countries, working together for the progress of an environmental research of excellence.

CREAF has received the HR Excellence in Research award from the European Commission, which shows the commitment of our center with the transparency of the recruitment procedures, based on merit and ability, and promoting attractive working conditions, in accordance with the European Charter for Researchers and the European Code of Conduct for the recruitment of researchers.

CREAF works to ensure a fair and transparent recruitment, to promote equal opportunities and to improve the evaluation procedures.


Offer ID: 17-014-36639
Offer period: 
11 May 2017 to 24 May 2017
Resolved

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN ESTOMATOCISTS DE CRISÒFITS I DIATOMEES I LA SEVA APLICACIÓ A LA PALEOLIMNOLOGIA

El CREAF precisa incorporar en breu un/a tècnic/a per al projecte TRANSFER ("Claus per entendre la transferència de les fluctuacions atmosfèriques a la dinàmica del plàncton lacustre"), finançat per l'Agència Estatal d'Investigació (AEI, MINECO) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El contracte tindrà una durada de 12 mesos (prorrogables si les necessitats del projecte ho requereixen). La persona seleccionada s’haurà d’incorporar al centre a principis de juny.

Offer ID: 17-013-11571
Offer period: 
9 May 2017 to 15 May 2017
Resolved

TÈCNIC/A AJUDANT EN INVENTARIS FORESTALS, DE PASTURES I DE RESTES DE TALLADA

El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a ajudant, per al projecte “Estudi, anàlisi i divulgació de resultats de treballs silvícoles i de la dinàmica forestal resultant del Programa de restauració i gestió forestal durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017”, encarregat per la Diputació de Barcelona. El contracte començarà a mitjans de maig del 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques requerides al contracte, vinculades al projecte.

Offer ID: 17-012-43653
Offer period: 
25 Apr 2017 to 3 May 2017
Resolved

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN MALACOLOGIA I ENTOMOLOGIA TERRESTRE

El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a de camp especialitzat/da, per al projecte “Catàleg de fauna i flora protegida i amenaçada del Parc Natural de Cap de Creus”, encarregat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El contracte tindrà una durada inicial de dos mesos (prorrogables si les necessitats del projecte ho requereixen). La persona seleccionada s’haurà d’incorporar al més aviat possible dintre del mes de maig (incorporació immediata a principis - mitjans de maig).

Offer ID: 17-011-32648
Offer period: 
8 Apr 2017 to 21 Apr 2017
Resolved

TECHNICIAN FOR C-GLOPS1 PROJECT

CREAF needs to incorporate a technician profile to the project C-GLOPS1 (Copernicus Global Land Service – Framework Contract for the operation, evaluation and evolution of the Global Land component of the Copernicus Land Service. Lot 1: Operation of the Global Land Component, thematic domain Vegetation and Energy). The contract is expected to start at the beginning of May 2017, and will finish at the end of the tasks required for the project (duration expected for the contract: one year).

Offer ID: 17-008-42641
Offer period: 
31 Mar 2017 to 18 Apr 2017
Resolved

TÈCNIC/A DE SUPORT A TEMPS PARCIAL (50%) PER AL PROJECTE REGIME-SHIFTS

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a per al projecte REGIME SHIFTS (CGL2016-78093-R), finançat pel MINECO i cofinançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La contractació tindrà una durada inicial de 6 mesos (prorrogable si les necessitats del projecte ho requereixen). La persona seleccionada s’haurà d’incorporar a finals d’abril o a l’inici del mes de maig de 2017.

Offer ID: 17-009-42641
Offer period: 
31 Mar 2017 to 18 Apr 2017
Resolved

TÈCNIC/A DE SUPORT PER AL PROJECTE REGIME-SHIFTS

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a per al projecte REGIME SHIFTS (CGL2016-78093-R), finançat pel MINECO i cofinançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La contractació tindrà una durada inicial d’un mes (prorrogable si les necessitats del projecte ho requereixen). La persona seleccionada s’haurà d’incorporar a finals d’abril o a l’inici del mes de maig de 2017.

Offer ID: 17-010-91007
Offer period: 
31 Mar 2017 to 18 Apr 2017
Resolved

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE DADES FORESTALS

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a per al projecte de l’Inventari Forestal Nacional, encarregat pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. El contracte tindrà una durada inicial de dos mesos (prorrogables si les necessitats del projecte ho requereixen). La persona seleccionada s’haurà d’incorporar a mitjans-finals d’abril del 2017.

Offer period: 
24 Mar 2017 to 30 Apr 2017
Resolved

OFFER FOR PRE-DOCTORAL GRANT CONTRACT

We are searching a person graduated in Biological or Environmental Sciences to cover the proposed grant contract.

Offer ID: 17-007-36650
Offer period: 
14 Mar 2017 to 27 Mar 2017
Resolved

PART-TIME (50%) SUPPORT TECHNICIAN FOR THE "REPLIM" PROJECT

CREAF needs to incorporate a technician to support the design, construction and testing of an autonomous robotic system for water sampling and "in situ" analysis of various physicochemical parameters in high mountain lakes, which is able to communicate with a remote base for data download and remote operation. This work is part of the REPLIM project (Network of observatories for sensitive ecosystems -lakes, peatlands- to climate change in the Pyrenees; official code EFA056/15), financed by the INTERREG POCTEFA (EU) program, in turn financed by the European Regional Development Fund (ERDF). The labour contract is scheduled to commence at the beginning of April 2017, and will end when work on the project is completed (six months is expected).

Offer ID: 17-006-00951
Offer period: 
28 Feb 2017 to 15 Mar 2017
Resolved

GESTOR/A ECONÒMIC/A DE PROJECTES DE RECERCA

El CREAF precisa incorporar en breu un/a gestor/a econòmic/a de projectes d'investigació amb finançament regional, nacional i europeu, per formar part de l'equip d'Administració del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).

Pages