Welcome to CREAF Jobs openings section

We encourage you to browse our openings, see what we offer for each postion and if you consider that you meet the requirements, then, you just have to apply.

CREAF is a public center for research in terrestrial ecology, global change and the analysis of the territory, that pursues excellence in knowledge generation and transfer, methodology development, innovation, training and dissemination. Our center has more than 160 scientific, technical and administrative staff from different countries, working together for the progress of an environmental research of excellence.

CREAF has received the HR Excellence in Research award from the European Commission, which shows the commitment of our center with the transparency of the recruitment procedures, based on merit and ability, and promoting attractive working conditions, in accordance with the European Charter for Researchers and the European Code of Conduct for the recruitment of researchers.

CREAF works to ensure a fair and transparent recruitment, to promote equal opportunities and to improve the evaluation procedures.


Offer ID: 17-026-03638
Offer period: 
4 Oct 2017 to 16 Oct 2017
Resolved

TÈCNIC/A DE CAMP I LABORATORI, ESPECIALISTA EN ECOLOGIA DE NUTRIENTS, PLANTES I SÒLS

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a de camp i laboratori especialitzat/da per al projecte FERT-WARM, ref. CGL2016-79835-P (“SATURACIÓ DELS EMBORNALS DE CARBONI: TRANSICIÓ DES D’UN PERÍODE DOMINAT PER LA FERTILITZACIÓ DE CO2 I NITROGEN A UN PERÍODE DOMINAT PER L’ESCALFAMENT”), finançat per l’Agència Estatal d’Investigació (AEI) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). La contractació es preveu que comenci a principis del mes de novembre de 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte.

Offer ID: 17-024-03589
Offer period: 
14 Sep 2017 to 22 Sep 2017
Resolved

POSTDOCTORAL RESEARCHER ON SOIL FAUNA RESPONSES TO NUTRIENT AND CLIMATE CHANGES

CREAF needs to incorporate in a short time a postdoctoral researcher profile to the project SYNERGY GRANT - IMBALANCE (ERC-2013-SyG 610028-IMBALANCE-P, funded by the European Commission). The contract is expected to start in October 1, 2017, and will finish at the end of the tasks required for the project.

Offer ID: 17-023-04660
Offer period: 
13 Sep 2017 to 22 Sep 2017
Resolved

TÈCNIC/A EN PROCESSOS PARTICIPATIUS I DINAMITZADOR DE LA TAULA DE TREBALL DEL DELTA DE LA TORDERA

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a en processos participatius i dinamitzador d’una taula de treball d’actors del delta de la Tordera, en el marc d’un nou projecte finançat per la Fundación Biodiversidad (“Implicant la societat en l’adaptació al canvi climàtic al Delta de la Tordera”). El/la tècnic/a participarà de manera activa en el disseny d’un procés participatiu, orientat a que diferents actors rellevants del delta de la Tordera puguin analitzar i discutir els principals reptes del territori, per adaptar-se als impactes del canvi climàtic i, alhora, traçar estratègies per a la seva consecució. Treballarà en contacte amb els diferents actors rellevants del territori i amb els/les diferents investigadors/es del projecte. La contractació es preveu que comenci a principis del mes d’octubre de 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte (es preveuen 9 mesos de contracte). El lloc de treball principal serà al CREAF, amb un important component de visites de camp al delta de la Tordera.

Offer ID: 17-022-25647
Offer period: 
29 Aug 2017 to 8 Sep 2017
Resolved

TÈCNIC/A AJUDANT EN GESTIÓ DE POBLACIONS D’ABELLES SOLITÀRIES I POL·LINITZACIÓ DE FRUITERS

El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a ajudant de camp, per a un projecte sobre pol·linització de fruiters amb abelles del gènere Osmia. La durada del contracte serà de mitjans de setembre del 2017 a final de juny del 2018.

Offer ID: 17-021-43653
Offer period: 
29 Jul 2017 to 8 Sep 2017
Resolved

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE DADES DE FLORA I FAUNA MEDITERRÀNIA

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a de suport al projecte “Catàleg de fauna i flora protegida i amenaçada del Parc Natural de Cap de Creus”, encarregat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El contracte es preveu que comenci a mitjans de setembre de 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques requerides al contracte vinculades al projecte.

Offer ID: 17-020-80999
Offer period: 
20 Jul 2017 to 28 Jul 2017
Resolved

INVESTIGADOR/A ESPECIALISTA EN MÈTODES FILOGENÈTICS COMPARATIUS

El CREAF precisa incorporar un/a investigador/a per a un projecte de col•laboració amb la McGill University (Canadà) sobre l’evolució de la mida del cervell del ocells. El contracte s'iniciarà a principis de setembre del 2017, i es prolongarà durant un any.

Offer ID: 17-019-00954
Offer period: 
17 Jul 2017 to 28 Jul 2017
Resolved

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ PER A UN PROJECTE DE CIÈNCIA CIUTADANA

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a, amb perfil de biòleg/biòloga especialista en comunicació científica, per treballar en un projecte de ciència ciutadana. S’ofereix un contracte de pràctiques, que s'iniciarà a principis de setembre del 2017 i es prolongarà durant un any.

Offer ID: 17-018-38646
Offer period: 
20 Jun 2017 to 27 Jun 2017
Resolved

DESENVOLUPADOR/A DE LA PLATAFORMA DE CIÈNCIA CIUTADANA “ALERTA FORESTAL”

El CREAF precisa incorporar en breu un/a desenvolupador/a per programar (web i app per Android) la nova plataforma de ciència ciutadana d’Alerta Forestal, en el marc d’un projecte finançat per la Fundació Bancària “La Caixa” (Boscos sans per a una societat saludable). El/la desenvolupador/a participarà de manera activa en el disseny i desenvolupament d’una plataforma per recollir les observacions de la ciutadania sobre l’estat de salut dels boscos. Treballarà en contacte amb la resta de personal investigador del projecte, amb el departament de comunicació del CREAF i amb les persones coordinadores de les altres àrees del projecte. El contracte es preveu que comenci a principis del mes de juliol del 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte (es preveuen 6 mesos de contracte).

Offer ID: 17-017-36650
Offer period: 
14 Jun 2017 to 26 Jun 2017
Resolved

PART-TIME TECHNICIAN, SPECIALIZED IN BIOGEOCHEMISTRY AND DENITRIFICATION MICROBIOLOGY IN HIGH MOUNTAIN LAKES

CREAF needs to incorporate a technician for the project REPLIM (Network of observatories for sensitive ecosystems -lakes, peatlands- to climate change in the Pyrenees; official code EFA056/15), financed by the INTERREG POCTEFA (EU) program, in turn financed by the European Regional Development Fund (ERDF). The part-time labour contract will have a duration of 3 months (with possibility of extending if it is required for the project tasks). The selected person will commence at the beginning of July 2017.

Offer ID: 17-016-15632
Offer period: 
13 Jun 2017 to 26 Jun 2017
Resolved

INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL ESPECIALISTA EN MODELITZACIÓ DE GENÈTICA I DINÀMICA DE METAPOBLACIONS

El CREAF precisa incorporar un/a investigador/a postdoctoral, per al projecte FORASSEMBLY ("Assemblatge de la comunitat de llenyoses dispersades per vertebrats en els nous boscos ibèrics: efectes del nínxol, del paisatge i del comportament dels dispersors"), del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència (projecte CGL2015-70558-P, MINECO/FEDER). El contracte s'iniciarà a principis de juliol del 2017, i es prolongarà durant un any.

Pages