TÈCNIC/A DE SUPORT PER A TREBALLAR AMB EL GRUP D’EXPERTS SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC (GECC)

Offer period: 
16 Mar 2021 to 5 Apr 2021
Offer ID: 21-008-90014Evaluation period

El CREAF precisa incorporar un tècnic de suport o una tècnica de suport, d’un àmbit de coneixement socioambiental, per recolzar les interaccions amb el Grup d’Experts sobre Canvi Climàtic (GECC).
S’ofereix un contracte de jornada completa, durant 1 any (amb possibilitat/expectativa de dos anys addicionals). L’inici de contracte serà tan aviat com sigui possible (incorporació immediata). El salari ofert és entre 20.964,12 i 22.576,75 bruts anuals segons vàlua.

TASQUES A REALITZAR
- Cerca d’informació de literatura científica i altres fons d’informació (projectes, iniciatives no governamentals, documents oficials, legislació vigent, …) sobre canvi climàtic (abast local, europeu i global).
- Gestió de bases de dades i cartografia.
- Anàlisis estadístiques.
- Contribució a la redacció de documents.
- Edició/disseny de documents i gestió d’ eines de comunicació.
- Recolzament a reunions amb agents econòmics i socials i amb administracions implicades.

REQUISITS NECESSARIS
- Grau/Llicenciatura en Ciències Ambientals, Economia, Geografia o Enginyeria (ambiental, agrícola, forestal o similar) o altres similars.
- Experiència en el treball amb informació multidisciplinària.
- Experiència en anàlisi d’informació i redacció d’informes i documents.
- Coneixements sobre gestió de bases de dades.
- Coneixements d’edició/disseny de documents.
- Idiomes: català, castellà i anglès fluids.

CONDICIONS VALORABLES
- Experiència en l’anàlisi d’articles científics.
- Experiència laboral demostrable en canvi climàtic.
- Raonament verbal i analític, capacitat de síntesi, empatia.
- Coneixements de programació.
- Coneixements d’estadística avançada.
- Coneixements de Sistemes d’Informació Geogràfica.
- Coneixement d’idiomes (diferents de castellà, català i anglès).
- Coneixements d’eines de comunicació.
- Iniciativa i proactivitat.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 5 de d’abril de 2021, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Send your application to: