Welcome to CREAF Jobs openings section

We encourage you to browse our openings, see what we offer for each postion and if you consider that you meet the requirements, then, you just have to apply.

CREAF is a public center for research in terrestrial ecology, global change and the analysis of the territory, that pursues excellence in knowledge generation and transfer, methodology development, innovation, training and dissemination. Our center has more than 160 scientific, technical and administrative staff from different countries, working together for the progress of an environmental research of excellence.

CREAF has received the HR Excellence in Research award from the European Commission, which shows the commitment of our center with the transparency of the recruitment procedures, based on merit and ability, and promoting attractive working conditions, in accordance with the European Charter for Researchers and the European Code of Conduct for the recruitment of researchers.

CREAF works to ensure a fair and transparent recruitment, to promote equal opportunities and to improve the evaluation procedures.


Offer ID: 18-001-27629
Offer period: 
19 Jan 2018 to 26 Jan 2018
Resolved

TÈCNIC/A DE LABORATORI EXPERT/A EN DÍPTERS D’ALTA MUNTANYA

El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a de laboratori, per a un projecte d’estudi dels efectes del canvi climàtic sobre les comunitats naturals d’alta muntanya (“Wildlife in the changing Andorran Pyrenees”). El contracte serà a temps parcial (10 hores a la setmana), i s’iniciarà al febrer del 2018, amb una durada prevista de tres mesos.

Offer ID: 17-038-19669
Offer period: 
22 Dec 2017 to 29 Dec 2017
Resolved

TÈCNIC/A AJUDANT EN GESTIÓ DE POBLACIONS D’ABELLES SOLITÀRIES I POL·LINITZACIÓ DE FRUITERS

El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a ajudant de camp, per a un projecte de demostració de l'ús d'una abella solitària per millorar la pol·linització en fruiters, dins del programa “Ajuts a les activitats de demostració (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020)”. El contracte serà a mitja jornada i s’iniciarà al gener 2018, amb una durada prevista de 10 mesos.

Offer period: 
20 Dec 2017 to 26 Dec 2017
Resolved

CANDIDATE FOR PREDOCTORAL CONTRACT FPU

We are looking for a candidate who wants to apply for the next FPU predoctoral call, to do a doctoral thesis on biodiversity and metapopulation dynamics in urban areas. The contract will be associated with our studies of urban biodiversity and associated factors GREEN-BIOMET.

Offer ID: 17-037-40621
Offer period: 
12 Dec 2017 to 22 Dec 2017
Resolved

TÈCNIC/A EN CIÈNCIA DE DADES PEL PROJECTE SAPFLUXNET

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica dins del projecte SAPFLUXNET (“Una base de dades global de flux de saba per desxifrar els factors ecològics de la regulació de la transpiració en plantes llenyoses”, ref. CGL2014-55883-JIN, cofinançat al 50% pel Ministeri d'Economia i Competitivitat i al 50% pel FEDER). El contracte s'iniciarà previsiblement al gener del 2018, i finalitzarà quan s'acabin les tasques vinculades al projecte (es preveuen uns quatre mesos de contracte).

Offer ID: 17-036-18657
Offer period: 
24 Nov 2017 to 1 Dec 2017
Resolved

AUXILIAR DE CAMP, PER A GESTIÓ EXPERIMENTAL DE PASTURES AMB VAQUES SEGUINT EL SISTEMA DEL PASTURATGE RACIONAL VOISIN

El CREAF precisa incorporar un o una auxiliar de camp, per a la gestió experimental d’un ramat de vaques seguint el sistema del Pasturatge Racional Voisin (PRV), com a part d’un projecte de recerca, de la convocatòria de Grups Operatius del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya (“Aplicació del Pasturatge Racional Voisin per a la restauració i millora de la productivitat de pastures en zones de muntanya mediterrània”). El o l’auxiliar participarà en l’adequació de les instal·lacions per a l’aplicació del PRV, i portarà el maneig diari del ramat seguint aquest sistema. S'especifiquen les següents condicions: - Incorporació a partir de desembre de 2017. - Contracte de 4 mesos. - Lloc de treball: Sant Ferriol, La Garrotxa (Girona).

Offer ID: 17-035-00951
Offer period: 
20 Nov 2017 to 5 Dec 2017
Resolved

GESTOR/A ECONÒMIC/A DE PROJECTES DE RECERCA

El CREAF precisa incorporar un/a gestor/a econòmic/a de projectes de recerca amb finançament autonòmic, nacional i europeu, per formar part de l'Oficina de Projectes del centre.

Offer ID: 17-034-00954
Offer period: 
17 Nov 2017 to 27 Nov 2017
Resolved

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a, amb perfil de biòleg/biòloga especialista en comunicació científica. El contracte està previst que s’iniciï al desembre, i es prolongarà durant un any.

Offer ID: 17-033-04663
Offer period: 
10 Nov 2017 to 15 Dec 2017
Resolved

TECHNICIAN FOR HYDROLOGICAL MODELIZATION (SWAT model)

CREAF needs to incorporate a technician in hydrological modeling using the SWAT model, within the framework of the CLISWELN project (Climate Services for the Water-Energy-Land-Food Nexus), of the program ERA4CS. The technician will participate in all phases of hydrological modeling of the Marina Baja region (Alicante), including the collection of information necessary for the operation of the SWAT model ( http://swat.tamu.edu/ ), the calibration and validation of the streamflow of the main water courses of the region with historical data, and future simulation with climate change scenarios. In addition, the technician will carry out the contacts with the different data providers (AEMET, Confederación Hidrográfica del Júcar, Consorcio de Aguas de la Marina Baja,...) and will participate in the initial meeting of the project in Alicante (January - February 2018) and in the participatory workshops in Alicante (May – June 2018). The following conditions are specified: - Incorporation in January 2018. - Six month contract, but expandable to five more. The contract will end when the tasks related to the project are finished. - Workplace: CREAF premises in the UAB campus, Bellaterra (Barcelona, Spain). Teleworking may be considered, but with periodic visits to CREAF. - Yearly gross salary: 25000 - 26000 €.

Offer ID: 17-032-15574
Offer period: 
30 Oct 2017 to 10 Nov 2017
Resolved

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MODELIZACIÓN CARTOGRÁFICA Y SIG

El CREAF precisa incorporar a un/a titulado/a en Biología, Biología Ambiental, Geografía, Ciencias Ambientales o similar, como técnico especialista en análisis y modelización SIG y en bases de datos, para el proyecto SITxell (“Análisis de los servicios ecosistémicos de la provincia de Barcelona, en el marco del sistema de información territorial de la red de espacios libres de la provincia”). El contrato se iniciará a mediados de noviembre del 2017, y se prolongará durante seis meses.

Offer ID: 17-031-15999
Offer period: 
27 Oct 2017 to 3 Nov 2017
Resolved

ESPECIALISTA EN MUESTREOS DE CAMPO, ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS Y MODELIZACIÓN CARTOGRÁFICA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

El CREAF precisa incorporar urgentemente a un/a titulado/a en Biología, para el proyecto “Análisis preliminar y directrices para la cuantificación y cartografía de las funciones y servicios ecosistémicos en Cataluña, y su aplicación en la evaluación ambiental”, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El contrato se iniciará a principios de noviembre del 2017, y se prolongará durante seis meses.

Pages