We are a public center for research in terrestrial ecology, global change and the analysis of the territory that pursues excellence in knowledge generation and transfer, methodology development, innovation, training and dissemination. Our center has more than 200 scientific, technical and administrative staff from different countries, working together for the progress of an environmental research of excellence.

We work to ensure a fair and transparent recruitment, to promote equal opportunities and to improve the evaluation procedures.

We have received the HR Excellence in Research award from the European Commission, which shows the commitment of our center with the transparency of the recruitment procedures, based on merit and ability, and promoting attractive working conditions, in accordance with the European Charter for Researchers and the European Code of Conduct for the recruitment of researchers.

Vacancies Hub

Offer ID: 19-007-00951
Offer period: 
20 Mar 2019 to 3 Apr 2019
Resolved

GERENT ADMINISTRATIU/VA (NOU PROCÉS)

El CREAF precisa incorporar un/a Gerent Administratiu/va que, reportant directament al Director del centre, s’encarregarà de gestionar els recursos econòmics i humans de l’entitat, d’acord amb les normatives preestablertes per la Direcció i amb la missió de donar el suport necessari a les activitats de recerca del personal investigador.

Offer ID: 19-006-00954
Offer period: 
14 Mar 2019 to 28 Mar 2019
Resolved

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ (PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL)

El CREAF precisa incorporar un jove tècnic o una jove tècnica de comunicació per formar part del l’Equip de Comunicació del centre, amb els requisits de la convocatòria de Promoció d'Ocupació Jove i Implantació de la Garantia Juvenil 2018. El contracte es realitzarà en virtut de l'ajuda amb referència PEJ2018-005316-A, cofinançada amb els recursos del Fons Social Europeu ("El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur") i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (IEJ) assignats a l'Agència Estatal d'Investigació.

Offer ID: 19-005-00951
Offer period: 
11 Mar 2019 to 18 Mar 2019
Resolved

EXPERTO/A CONTABLE Y FISCAL

El CREAF precisa incorporar una persona experta en contabilidad y fiscalidad para formar parte del Departamento de Administración del centro.

Offer ID: 19-004-00955
Offer period: 
8 Mar 2019 to 22 Mar 2019
Resolved

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A (PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL)

El CREAF precisa incorporar un joven técnico o una joven técnica en informática para formar parte de los servicios de informática del centro, con los requisitos de la convocatoria de Promoción de Empleo Joven e Implantación de la Garantía Juvenil 2018. El contrato se realizará en virtud de la ayuda con referencia PEJ2018-005392-A, cofinanciada con los recursos del Fondo Social Europeo (“El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro”) y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) asignados a la Agencia Estatal de Investigación.

Offer ID: 19-003-00951
Offer period: 
4 Mar 2019 to 12 Mar 2019
Resolved

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE

El CREAF precisa incorporar un/a administrativo/a contable para formar parte del Departamento de Administración del centro.

Offer ID: 19-002-00951
Offer period: 
21 Feb 2019 to 6 Mar 2019
Resolved

"CONTROLLER” DE FINANZAS / EXPERTO/A CONTABLE

El CREAF precisa incorporar un/a “controller” de finanzas / experto/a contable para formar parte del Departamento de Administración del centro.

Offer ID: 19-001-00951
Offer period: 
21 Jan 2019 to 4 Feb 2019
Resolved

GESTOR/A ECONÒMIC/A DE PROJECTES DE RECERCA

El CREAF precisa incorporar un/a gestor/a econòmic/a de projectes de recerca amb finançament autonòmic, nacional i europeu, per a formar part de l'Oficina de Projectes del centre.

Pages