We are a public center for research in terrestrial ecology, global change and the analysis of the territory that pursues excellence in knowledge generation and transfer, methodology development, innovation, training and dissemination. Our center has more than 200 scientific, technical and administrative staff from different countries, working together for the progress of an environmental research of excellence.

We work to ensure a fair and transparent recruitment, to promote equal opportunities and to improve the evaluation procedures.

We have received the HR Excellence in Research award from the European Commission, which shows the commitment of our center with the transparency of the recruitment procedures, based on merit and ability, and promoting attractive working conditions, in accordance with the European Charter for Researchers and the European Code of Conduct for the recruitment of researchers.

Vacancies Hub

Offer ID: 18-021-24642
Offer period: 
11 Jul 2018 to 25 Jul 2018
Resolved

WEB DEVELOPER FOR PROJECT LIFE REDCAPACITA

CREAF needs to recruit a technician/web developer for the LIFE project "Red Bosques: Knowledge and training networks for the efficient management of Natura 2000 Mediterranean forest habitats in Spain" (LIFE15 REDCAPACITA2015 GIE/ES/000809), funded by the European Union. The developer will be directly involved in the design and development of an evaluation of mature forests web application, in collaboration with members of the project team. This collaboration includes a full time contract (37,50 weekly hours), which will finalize when the tasks involved are completed. The estimated duration of the contract will be at least 7 months starting from September 3rd 2018.

Offer period: 
25 Jun 2018 to 30 Sep 2018
Resolved

CALL FOR APPLICATIONS: Director at the Centre for Ecological Research and Forestry Applications (CREAF)

The Director responds to the CREAF’s Board of Trustees and to the Consortium itself. Around 80% of its annual budget is project‐based and as such both national and international activities and research fundraising is a significant part of the Director's agenda. The Trustees and other local administrations directly provide around 20% of annual budget in terms of soft money and specific contracts. Thus, constant relationship with these local administrations is also a Director’s relevant activity. Still, the Director must be involved in training and outreach tasks participated by the Centre.

Offer ID: 18-019-80999
Offer period: 
22 Jun 2018 to 29 Jun 2018
Resolved

INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL ESPECIALISTA EN MÉTODOS COMPARATIVOS FILOGENÉTICOS

El CREAF precisa incorporar en breve un/a investigador/a postdoctoral, para desarrollar tareas relativas a estrategias vitales y respuesta a los cambios ambientales de las aves. Participará primero en un proyecto en colaboración con la McGill University (Canadá) durante 6 meses, e inmediatamente después se incorporará al proyecto SURVIVE_CHANGES (“VARIACION DE HISTORIAS VITALES Y PERDIDA DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN HABITATS ALTERADOS POR ACTIVIDADES HUMANAS”, con referencia CGL2017-90033-P), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), hasta la finalización de sus tareas en éste (se prevén otros 6 meses). La dedicación en ambos casos será a jornada completa.

Offer ID: 18-020-80688
Offer period: 
22 Jun 2018 to 29 Jun 2018
Resolved

TÉCNICO/A DE CAMPO Y LABORATORIO EXPERTO/A EN AVES

El CREAF precisa incorporar en breve un/a técnico/a de campo y laboratorio experto/a en pájaros, para el proyecto SURVIVE_CHANGES (“VARIACION DE HISTORIAS VITALES Y PERDIDA DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN HABITATS ALTERADOS POR ACTIVIDADES HUMANAS”, con referencia CGL2017-90033-P), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El contrato tendrá una duración prevista de cuatro meses, entre verano y otoño de 2018.

Offer ID: 18-017-04679
Offer period: 
20 Jun 2018 to 29 Jun 2018
Resolved

TÈCNIC/A EN PROCESSOS PARTICIPATIUS I DINAMITZACIÓ D’UNA TAULA DE TREBALL CIENTÍFIC

El CREAF precisa incorporar en breu un/a tècnic/a especialitzat en processos participatius i dinamització d’una taula de treball d’actors científics, en el marc d’un encàrrec de la Diputació de Barcelona per a l’avaluació de la vulnerabilitat d’espais naturals al canvi climàtic, en concret el Parc Natural-Reserva de la Biosfera del Montseny. La persona contractada participarà de manera activa en el disseny d’un procés participatiu, orientat a que diferents actors científics rellevants de les zones d’estudi puguin analitzar, discutir i consensuar els principals reptes de coneixement necessaris per iniciar processos d’adaptació als impactes del canvi climàtic, especialment en l’àmbit de l’aigua. Treballarà en contacte amb els diferents actors científics rellevants de les zones d’estudi i amb les diferents administracions implicades. La contractació es preveu que comenci a principis del mes de juliol de 2018, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte (es preveuen 4 mesos de contracte).

Offer ID: 18-018-27999
Offer period: 
20 Jun 2018 to 29 Jun 2018
Resolved

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ PER AL PROJECTE DE CIÈNCIA CIUTADANA LIQUENCITY

El CREAF precisa incorporar de manera immediata un/a tècnic/a de comunicació per desenvolupar el projecte de ciència ciutadana LIQUENCITY. El contracte es preveu que comenci al juliol de 2018, amb una duració prevista de mig any a jornada completa.

Offer ID: 18-016-04679
Offer period: 
19 Jun 2018 to 29 Jun 2018
Resolved

COORDINADOR/A TÈCNIC/A PER A L'ANÀLISI DE VULNERABILITATS AL CANVI CLIMÀTIC DE MASSISSOS MUNTANYOSOS A CATALUNYA

El CREAF precisa incorporar en breu una persona com a coordinadora tècnica, per a la part que correspon al CREAF en una anàlisi de la vulnerabilitat (actual i futura) al canvi climàtic de sistemes muntanyosos de litoral català, en concret el Massís de les Gavarres, encarregat per l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC). Com a coordinadora, la persona contractada participarà en totes les tasques del CREAF en el projecte, incloent l'anàlisi de dades històriques disponibles, l'acompanyament, supervisió i suport en totes les fases de la modelització climàtica i ecohidrològica de les zones d'estudi, la participació en les reunions de projecte, workshops i reunions amb actors, la redacció d'informes i el contacte amb les administracions implicades. El contracte començarà el juliol del 2018, i finalitzarà quan s'acabin les tasques vinculades al projecte (aproximadament 6 mesos). El lloc de treball principal serà a la seu del CREAF, amb una part important de treball de camp.

Offer ID: 18-015-04687
Offer period: 
15 Jun 2018 to 25 Jun 2018
Resolved

INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL PARA EL PROYECTO INMODES

CREAF necesita incorporar en breve plazo un investigador o una investigadora postdoctoral, para incorporarse al proyecto INMODES (Integrated modelling and planning for forest biodiversity and ecosystem services under global change scenarios), ref. CGL2017-89999-C2-1-R, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Se espera iniciar el contrato a principios del mes de julio del 2018, y finalizará cuando terminen las tareas de la persona, requeridas por el proyecto.

Offer ID: 18-014-36685
Offer period: 
24 May 2018 to 1 Jun 2018
Resolved

TÉCNICO/A EN TRATAMIENTO DE DATOS PARA EL PROYECTO SANABRIA

El CREAF precisa incorporar urgentemente un técnico o una técnica dentro del proyecto SANABRIA (“Desarrollo del modelo de funcionamiento ecológico del lago de Sanabria y su cuenca”), como apoyo tecnológico a ECOHYDROS S. L., que forma parte del proyecto “Servicio de modelización hidrodinámica, hidroquímica, sedimentológica y ecológica en el lago de Sanabria”, que ECOHYDROS S. L. realiza para el CEDEX. El contrato se iniciará previsiblemente en la primera mitad de junio del 2018, y finalizará cuando se acaben las tareas vinculadas al proyecto (se prevén unos seis meses de contrato).

Offer ID: 18-013-38646
Offer period: 
14 May 2018 to 6 Jun 2018
Resolved

DESENVOLUPADOR/A WEB PER A PROJECTES DE CIÈNCIA CIUTADANA

El CREAF precisa incorporar en breu un/a tècnic/a desenvolupador/a web a l’equip del projecte de ciència ciutadana d’Alerta Forestal (“Boscos sans per a una societat saludable”), finançat per la Fundació Bancària “La Caixa”. El/la desenvolupador/a participarà de manera activa en el manteniment de la plataforma d’Alerta Forestal, així com en el disseny i desenvolupament de diversos projectes de ciència ciutadana en col·laboració amb altres entitats. El contracte serà a mitja jornada (18,75 hores setmanals), i finalitzarà quan s’acabin les tasques d’aquest contracte, vinculades al projecte (es preveu a finals de l’any 2018).

Pages