We are a public center for research in terrestrial ecology, global change and the analysis of the territory that pursues excellence in knowledge generation and transfer, methodology development, innovation, training and dissemination. Our center has more than 200 scientific, technical and administrative staff from different countries, working together for the progress of an environmental research of excellence.

We work to ensure a fair and transparent recruitment, to promote equal opportunities and to improve the evaluation procedures.

We have received the HR Excellence in Research award from the European Commission, which shows the commitment of our center with the transparency of the recruitment procedures, based on merit and ability, and promoting attractive working conditions, in accordance with the European Charter for Researchers and the European Code of Conduct for the recruitment of researchers.

Vacancies Hub

Offer ID: 20-003-00951
Offer period: 
28 Jan 2020 to 5 Mar 2020
Resolved

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE

El CREAF precisa incorporar un administrativo o administrativa contable para formar parte del Depertamento de Administración del Centro.

Offer period: 
16 Jan 2020 to 21 Jan 2020
Resolved

CANDIDATURES PER A PRESENTAR A LA CONVOCATÒRIA 2019 DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO (PTA)

El CREAF busca candidats i candidates per presentar-se a la convocatòria d'ajuts a universitats i centres de recerca per a la contractació, durant 3 anys, de personal técnico de apoyo del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. En aquest context es busquen candidats i candidates interessats en aspectes de programació informàtica, gestió de bases de dades, Sistemes d'Informació Geogràfica, Teledetecció, i àmbits afins. Més informació sobre la convocatòria a: - Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats: Resolució del 04/12/2019 (capítol IV) - Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats: Ajudes per a contractes de personal técnico de Apoyo (PTA) 2019. - Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats: Ajudes per a contractes de personal técnico de Apoyo (PTA) 2019. Sol·licitud. Convocatòria 2019 (Documents FAQ, accés seu electrònica, etc.)

Offer ID: 20-002-04687
Offer period: 
14 Jan 2020 to 24 Jan 2020
Resolved

TÉCNICO/A DE SOPORTE PARA EL PROYECTO INMODES

CREAF necesita incorporar un técnico o una técnica de soporte a la investigación, para incorporarse al proyecto INMODES (Integrated modelling and planning for forest biodiversity and ecosystem services under global change scenarios), ref. CGL2017-89999-C2-1-R, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Se espera iniciar el contrato a principios del mes de febrero, y finalizará a finales del mes de diciembre de 2020.

Offer ID: 20-001-42641
Offer period: 
10 Jan 2020 to 20 Jan 2020
Resolved

TÈCNIC/A AUXILIAR D’ANÀLISI ddRAD-SEQ PER AL PROJECTE REGIME-SHIFTS

El CREAF precisa incorporar un tècnic o tècnica especialista en anàlisis Rad-Seq, per al projecte REGIME SHIFTS (CGL2016-78093-R), finançat pel MINECO i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El contracte serà a jornada complerta i s’iniciarà previsiblement finals de gener o principis de febrer, i finalitzarà al Octubre previsiblement.

Offer ID: 19-0043-03683
Offer period: 
13 Dec 2019 to 23 Dec 2019
Resolved

AUXILIAR DE LABORATORI PER AL PROJECTE BOSSA-ICTA

El CREAF precisa incorporar un perfil d'auxiliar de laboratori per a un projecte d'investigació en Salut i Medi Ambient Natural, Dedicat a la investigació sobre l'Efecte que als boscos exerceixen en la salut humana, i el seu paper clau en la mitigació de l'canvi climàtic . El projecte és finançat per la Fundació Bancària "La Caixa". El contracte s'iniciarà previsiblement a finals de desembre de 2019 a jornada completa, i finalitzarà quan s'acabin les tasques vinculades a el projecte.

Offer ID: 19-0042-03672
Offer period: 
13 Dec 2019 to 23 Dec 2019
Resolved

TÈCNIC/A DE BASE DE DADES PER AL PROJECTE SGR

El CREAF precisa incorporar un perfil tècnic o tècnica per al projecte SGR, amb ref. 2017-2019 SGR / 1005, finançat per la Generalitat de Catalunya. El contracte serà a jornada completa i s'iniciarà previsiblement a finals de desembre de 2019, i finalitzarà quan s'acabin les tasques vinculades a el projecte.

Offer ID: ref. 19-041-17710
Offer period: 
29 Nov 2019 to 9 Dec 2019
Resolved

POSTDOCTORAL RESEARCHER FOR THE LOCOMOTION PROJECT

CREAF is seeking for a postdoctoral researcher in the area of environmental engineering, to join the LOCOMOTION project (“Low-carbon society: an enhanced modeling tool for the transition to sustainability”), ref. LC-CLA-01-2018, funded by the European Commission as part of the Horizon2020 program. The full-time contract will start in January 2020.

Offer ID: 19-040-04709
Offer period: 
22 Nov 2019 to 20 Dec 2019
Resolved

PROJECT FINANCIAL MANAGER FOR THE LIFE MIDMACC PROJECT

CREAF is seeking for a technician, specialized in project management (both administrative and financial), to join the LIFE MIDMACC project (“Mid-mountain adaptation to climate change”), ref. CCA/ES/001099, funded by the European Commission. The contract will be part-time (30 hours per week), and is expected to start as soon as the selection process will finish. The contract is expected to last until the end of the project, 30/06/2024.

Offer ID: 19-039-29718
Offer period: 
19 Nov 2019 to 29 Nov 2019
Resolved

COMMUNICATION TECHNICIAN FOR COS4CLOUD PROJECT

CREAF is seeking for a communication technician, with a profile of biologist specialized in scientific communication, to work full-time on the COS4CLOUD project ("Co-designed Citizen Observatories Services for the EOS-Cloud), with ref. 863463, from the H2020 program, and financed by the European Union. This contract is envisaged to start in December 2019.

Offer ID: 19-038-04687
Offer period: 
15 Nov 2019 to 25 Nov 2019
Resolved

TÈCNIC/A DE SUPORT

El CREAF cerca un tècnic o una tècnica de suport a la recerca, per incorporar-se al projecte INMODES (Integrated modelling and planning for forest biodiversity and ecosystem services under global change scenarios), ref. CGL2017-89999-C2-1-R, finançat per l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) i el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El contracte será a jornada completa, i s’espera que comenci a principis de desembre de 2019, amb finalització prevista al mes de març de 2020.

Pages