We are a public center for research in terrestrial ecology, global change and the analysis of the territory that pursues excellence in knowledge generation and transfer, methodology development, innovation, training and dissemination. Our center has more than 200 scientific, technical and administrative staff from different countries, working together for the progress of an environmental research of excellence.

We work to ensure a fair and transparent recruitment, to promote equal opportunities and to improve the evaluation procedures.

We have received the HR Excellence in Research award from the European Commission, which shows the commitment of our center with the transparency of the recruitment procedures, based on merit and ability, and promoting attractive working conditions, in accordance with the European Charter for Researchers and the European Code of Conduct for the recruitment of researchers.

Vacancies Hub

Offer ID: 18-028-28693
Offer period: 
7 Sep 2018 to 21 Sep 2018
Resolved

POSTDOC RESEARCHER FOR THE PROJECT DRESS

CREAF is seeking to appoint a post-doctoral researcher to work on the Project DRESS (Water use and drought resistance strategies at different scales: from homeostatic mechanisms to regional vegetation dynamics; ref. CGL2017-89149-C2-1-R, financed by the Agencia Estatal de Investigación (AEI) and the European Regional Development Fund (FEDER). This contract is likely to start at the beginning of October 2018, with a duration of 6 months.

Offer ID: 18-029-28693
Offer period: 
7 Sep 2018 to 21 Sep 2018
Resolved

POSTDOC RESEARCHER FOR THE PROJECT DRESS

CREAF is seeking to appoint a post-doctoral researcher to work on the Project DRESS (Water use and drought resistance strategies at different scales: from homeostatic mechanisms to regional vegetation dynamics; ref. CGL2017-89149-C2-1-R, financed by the Agencia Estatal de Investigación (AEI) and the European Regional Development Fund (FEDER). This contract is likely to start at the beginning of October 2018, with a duration of 6 months.

Offer ID: 18-030-28693
Offer period: 
7 Sep 2018 to 21 Sep 2018
Resolved

TECHNICIAN FOR THE PROJECT DRESS

CREAF is seeking to appoint a technician to work on the Project DRESS (Water use and drought resistance strategies at different scales: from homeostatic mechanisms to regional vegetation dynamics; ref. CGL2017-89149-C2-1-R, financed by the Agencia Estatal de Investigación (AEI) and the European Regional Development Fund (FEDER). This contract is likely to start at the beginning of October 2018, and will last until the required project tasks are completed.

Offer ID: 18-031-38646
Offer period: 
7 Sep 2018 to 21 Sep 2018
Resolved

INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL EN ECOLOGIA DEL PAISATGE, MODELITZACIÓ ESPACIAL I TELEDETECCIÓ - RPAS

El CREAF precisa incorporar un/a investigador/a postdoctoral, per estudiar les relacions entre el canvi global i l’ecologia del paisatge. El focus principal del treball serà el desenvolupament d’eines de modelització que permetin l’avaluació dels impactes del canvi global sobre els ecosistemes forestals mediterranis. Entre aquestes eines, es posarà especial èmfasi en la mobilització de la informació provinent de RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) i el disseny de models de dinàmica espacial. El treball s’emmarca en un projecte finançat per la Fundació “La Caixa” sobre boscos i salut (“Boscos saludables per una societat saludable"). L’/la investigador/a participarà de manera activa en l’estructuració de les diferents iniciatives de modelització relacionades amb el model MEDFIRE, així com en l’elaboració de noves metodologies per avaluar l’impacte del canvi global sobre el funcionament i l’estructura dels ecosistemes forestals mediterranis. L’ús d’informació provinent de plataformes RPAS formarà part d’aquesta estructuració. El/la candidat/a treballarà en el marc del projecte Boscos i Salut (finançat per la Fundació Bancària “La Caixa”), en contacte amb diferents investigadors de la institució (en especial de la unitat mixta InForest existent entre el CREAF i el CTFC a Solsona), amb el departament de comunicació del CREAF i amb altres agents i experts de l’àmbit. La contractació, a temps parcial (75% de la jornada), és prevista que comenci a principis del mes d’octubre de l’any 2018, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte.

Offer ID: 18-027-00954
Offer period: 
5 Sep 2018 to 14 Sep 2018
Resolved

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ

El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a, amb perfil de biòleg/biòloga especialista en comunicació científica, per col·laborar dins dels projectes PRISMÀTIC i ALERTA FORESTAL. El contracte està previst que s’iniciï a partir de la segona meitat de setembre, amb una durada prevista de 3 mesos.

Offer ID: 18-026-18635
Offer period: 
3 Sep 2018 to 10 Sep 2018
Resolved

TECHNICIAN ON COORDINATION AND MANAGEMENT FOR THE “LIFE+ POLYFARMING” PROJECT

CREAF needs to find in a short time a technician profile, for management and coordination of the LIFE15 ENV/ES/000506 POLYFARMING ("demonstration of a new agro-silvo-pastoral system to improve productivity in the Mediterranean mountain areas") project, funded by the European Commission. The contract will be part-time (half-time), and is expected to start in mid-September 2018 with a planned duration of three months.

Offer ID: 18-025-19678
Offer period: 
31 Jul 2018 to 8 Aug 2018
Resolved

TECHNICAL ASSISTANT FOR THE ANALYSIS OF SOLITARY BEES NESTS

CREAF needs to incorporate urgently an assistant technician for field and laboratory tasks, to analyse nests of solitary bees in pre-established cavities, from a study on the nesting of these insects in fruit fields, from the GRUP D’ECOLOGIA DE LA POL·LINITZACIÓ of CREAF. The contract will be full time (37.5 hours per week), and will begin in mid-August 2018, with a planned duration of one and a half months.

Offer ID: 18-024-27999
Offer period: 
23 Jul 2018 to 31 Jul 2018
Resolved

TÉCNIC/A ESPECIALISTA EN DIVERSITAT LIQUÈNICA URBANA I EDUCACIÓ AMBIENTAL

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a especialista en biodiversitat de líquens, com a part del projecte LiquenCity, finançat per la FECyT. La persona contractada participarà de manera activa en el disseny de material educatiu per a centres escolars de l’àrea de Barcelona, en coordinació amb un equip de Madrid (Espanya), realitzarà activitats de formació de professorat, de divulgació, i participarà en activitats directament amb les escoles. A més, treballarà en contacte amb experts de flora liquènica de la Universitat de Barcelona i del Real Jardín Botánico, i amb experts en ciència ciutadana de l’ICM i del CREAF. El contracte es prestarà a temps parcial, 24 hores setmanals durant aproximadament 6 mesos.

Offer ID: 18-023-18673
Offer period: 
18 Jul 2018 to 27 Jul 2018
Resolved

FIELD TECHNICIAN FOR THE PLANNING OF ALTERNATIVE PASTURES MANAGEMENT SYSTEMS IN THE MASSIS DE L’ALBERA

The CREAF needs to recruit in a brief time a field technician at Albera (Girona), for the ALBERAPASTUR project. The technician will participate in the data gathering for the management of pastures and in surveys to the farmers of the zone. The contract will begin in early August, and will last for a month.

Offer ID: 18-022-03683
Offer period: 
18 Jul 2018 to 31 Jul 2018
Resolved

DATABASE TECHNICIAN FOR THE BOSSA-ICTA PROJECT

CREAF needs to incorporate a technical profile for a research project in Health and the Natural Environment, on the effect that forests have on human health and its key role in mitigating climate change. The project is funded by "La Caixa" Bank Foundation. The contract will begin predictably in September 2018, and will end when the tasks linked to the project are finished.

Pages