We are a public center for research in terrestrial ecology, global change and the analysis of the territory that pursues excellence in knowledge generation and transfer, methodology development, innovation, training and dissemination. Our center has more than 200 scientific, technical and administrative staff from different countries, working together for the progress of an environmental research of excellence.

We work to ensure a fair and transparent recruitment, to promote equal opportunities and to improve the evaluation procedures.

We have received the HR Excellence in Research award from the European Commission, which shows the commitment of our center with the transparency of the recruitment procedures, based on merit and ability, and promoting attractive working conditions, in accordance with the European Charter for Researchers and the European Code of Conduct for the recruitment of researchers.

Vacancies Hub

Offer ID: 19-040-04709
Offer period: 
22 Nov 2019 to 20 Dec 2019
Resolved

PROJECT FINANCIAL MANAGER FOR THE LIFE MIDMACC PROJECT

CREAF is seeking for a technician, specialized in project management (both administrative and financial), to join the LIFE MIDMACC project (“Mid-mountain adaptation to climate change”), ref. CCA/ES/001099, funded by the European Commission. The contract will be part-time (30 hours per week), and is expected to start as soon as the selection process will finish. The contract is expected to last until the end of the project, 30/06/2024.

Offer ID: 19-039-29718
Offer period: 
19 Nov 2019 to 29 Nov 2019
Resolved

COMMUNICATION TECHNICIAN FOR COS4CLOUD PROJECT

CREAF is seeking for a communication technician, with a profile of biologist specialized in scientific communication, to work full-time on the COS4CLOUD project ("Co-designed Citizen Observatories Services for the EOS-Cloud), with ref. 863463, from the H2020 program, and financed by the European Union. This contract is envisaged to start in December 2019.

Offer ID: 19-038-04687
Offer period: 
15 Nov 2019 to 25 Nov 2019
Resolved

TÈCNIC/A DE SUPORT

El CREAF cerca un tècnic o una tècnica de suport a la recerca, per incorporar-se al projecte INMODES (Integrated modelling and planning for forest biodiversity and ecosystem services under global change scenarios), ref. CGL2017-89999-C2-1-R, finançat per l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) i el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El contracte será a jornada completa, i s’espera que comenci a principis de desembre de 2019, amb finalització prevista al mes de març de 2020.

Offer ID: 19-037-04663
Offer period: 
7 Nov 2019 to 12 Nov 2019
Resolved

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a, amb perfil de biòleg/biòloga especialista en comunicació científica, per al projecte CLISWELN (Climate Services for the Water-Energy-Land-Food Nexus), del programa ERA4CS, con ref. PCIN-2017-070 y financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI). S’ofereix un contracte de tècnic durant sis mesos a jornada completa, que s’iniciarà dintre de la segona quinzena de novembre del 2019.

Offer ID: 19-036-00954
Offer period: 
25 Oct 2019 to 4 Nov 2019
Resolved

Tècnic/a de comunicació (REDES + SEVERO OCHOA)

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a qualificat/da de comunicació institucional, amb experiència i interès per la comunicació científica. Les tasques a realitzar aniran vinculades a l’execució dels plans de comunicació estratègics de les convocatòries Acciones de dinamización Europa Redes y Gestores-Europa Centros Tecnológicos 2019 (ref. ECT2019-000576) i Centros de Excelencia Severo Ochoa 2018 (ref. CEX2018-000828-S, programa de l’Agencia Estatal de Investigación). S’ofereix un contracte que s'iniciarà al novembre del 2019, amb una durada inicial d’un any i amb la possibilitat de prorrogar durant tres anys més.

Offer ID: 19-035-15715
Offer period: 
9 Oct 2019 to 19 Oct 2019
Resolved

INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL PARA EL PROYECTO NEWFORLAND

El CREAF necesita incorporar un investigador o una investigadora postdoctoral, para el proyecto NEWFORLAND (New Iberian Forests: ecological role and potential vulnerability under climate change), ref. RTI2018-099397-B-C22, financiado por MCIU/AEI/FEDER, UE. Se espera iniciar el contrato a finales de octubre del 2019, y finalizará cuando terminen las tareas de la persona contratada, requeridas por el proyecto.

Offer ID: 19-033-14630
Offer period: 
20 Sep 2019 to 30 Sep 2019
Resolved

TÉCNICO/A DE INVESTIGACIÓN PARA EL PROYECTO BIOCLIM

El CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica de investigación, para unirse al proyecto BIOCLIM (“Nicho bioclimático y dinámica de las comunidades vegetales en respuesta al cambio climático”), ref. CGL2015-67419-R, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad) y el FEDER. Se espera iniciar el contrato en la segunda mitad del mes de octubre del 2019, y finalizará cuando terminen las tareas de la persona contratada, requeridas por el proyecto (se prevé un mínimo de 4 meses).

Offer ID: 19-034-00951
Offer period: 
20 Sep 2019 to 16 Oct 2019
Resolved

TÈCNIC/A DE RRHH (PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL)

El CREAF precisa incorporar un jove o una jove amb titulació universitària, per a formar part del Departament/Àrea d’Administració i Gestió de Personal del centre, amb els requisits de la convocatòria de Promoció d'Ocupació Jove i Implantació de la Garantia Juvenil 2018. El contracte es realitzarà en virtut de l'ajuda amb referència PEJ2018-005562-A, cofinançada amb els recursos del Fons Social Europeu ("El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur") i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (IEJ) assignats a l'Agència Estatal d'Investigació.

Offer ID: 19-029-07686
Offer period: 
2 Aug 2019 to 11 Aug 2019
Resolved

RESEARCH TECHNICIAN FOR THE PHUSICOS PROJECT

CREAF is seeking for a high specialized technician, to work for the PHUSICOS project ("'According to nature' - Solutions to reduce risk in mountain landscapes"), Grant Agreement (GA) No. 776681, H2020-SC5-08-2017 program, funded by the European Commission. The contract is envisaged to start next September, and will last until the end of the tasks detailed below (six months are expected).

Offer ID: 19-030-29666
Offer period: 
2 Aug 2019 to 30 Aug 2019
Resolved

POST-DOC RESEARCHER FOR THE COS4CLOUD AND WEOBSERVE PROJECTS

CREAF is seeking for a postdoctoral researcher, to work with a sole full-time contract on the following two projects (alternatively/simultaneously): - CREAF contribution to the COS4CLOUD project (“Co-designed Citizen Observatories Services for the EOS-Cloud”), ref. 863463, from the H2020 program, funded by the European Union. - CREAF contribution to the WeObserve project (“An Ecosystem of Citizen Observatories for Environmental Monitoring”), ref. 776740, from the H2020 program, funded by the European Union. The contract will last until the end of the tasks detailed below in the framework of those projects.

Pages