Influencia del número de imágenes en la calidad de la cartografía detallada de vegetación forestal.

Moré G, Pons X (2008) Influencia del número de imágenes en la calidad de la cartografía detallada de vegetación forestal. Revista de la Asociación Española de Teledetección 28: 61-68.

Anàlisi preliminar de la percepció i la gestió de les invasions vegetals en espais naturals protegits de Catalunya.

Andreu J, Vilà M, Pino J (2008) Anàlisi preliminar de la percepció i la gestió de les invasions vegetals en espais naturals protegits de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 74: 145-164.

The loss of territorial efficiency: a landscape ecology analysis of the land-use changes in a West Mediterranean agriculture during the last 150 years (the Catalan Vallès county, 1853-2004).

Tello E, Marull J, Pino J (2008) The loss of territorial efficiency: a landscape ecology analysis of the land-use changes in a West Mediterranean agriculture during the last 150 years (the Catalan Vallès county, 1853-2004). Global Environment 2: 114-152.

El tratamiento del territorio como sistema: criterios ecológicos y metodologías paramétricas de análisis.

Tello E, Marull J, Pino J (2008) El tratamiento del territorio como sistema: criterios ecológicos y metodologías paramétricas de análisis. Ciudad y Territorio 157: 235-249.

Aportacions de l’Índex de Connectivitat Ecològica a la planificació territorial i l’avaluació ambiental estratègica, en el context de les recerques i les polítiques de connectivitat ecològica a Catalunya.

Mallarach JM, Marull J, Pino J (2008) Aportacions de l’Índex de Connectivitat Ecològica a la planificació territorial i l’avaluació ambiental estratègica, en el context de les recerques i les polítiques de connectivitat ecològica a Catalunya. Documents d’Anàlisi Geogràfica 51: 113-128.

Canvis en la superfície i el grau de fragmentació del bosc a la plana del Vallès entre els anys 1993 i 2000.

Pino J, Rodà F, Basnou C, Guirado M (2008) Canvis en la superfície i el grau de fragmentació del bosc a la plana del Vallès entre els anys 1993 i 2000. Documents d’Anàlisi Geogràfica 51: 59-77.

Trap-nesting as a methodology for the study of solitary bee ecology and behavior.

Bosch J, Osorio S (2008) Trap-nesting as a methodology for the study of solitary bee ecology and behavior. Proceedings of the VIII Encontro sobre Abelhas. Ribeirão Preto, Brazil. July 2008.

El canvi climàtic altera l'activitat enzimàtica als sòls Mediterranis.

Sardans J, Peñuelas J, Estiarte M (2008) El canvi climàtic altera l'activitat enzimàtica als sòls Mediterranis. UAB Medi Ambient i Conservació

Estimación de la eficiencia del uso de la radiación en bosques mediterráneaos a partir de datos MODIS. Uso del Índixce de Reflectancia Fotoquímica (PRI).

Garbulsky MF, Peñuelas J, Ourcival JM, Filella I (2008) Estimación de la eficiencia del uso de la radiación en bosques mediterráneaos a partir de datos MODIS. Uso del Índixce de Reflectancia Fotoquímica (PRI). Ecosistemas 17: 89-97.

Contribució al coneixement de la taxonomia i la fenologia de les formigues (Hymenoptera: Formicidae) d'Andorra.

Espadaler X, Pujade-Villar J, Bernadou A (2008) Contribució al coneixement de la taxonomia i la fenologia de les formigues (Hymenoptera: Formicidae) d'Andorra. Butlletí de l’Institució Catalana d’Història Natural 74: 81-90.

Pages