Què és el CREAF?

Rodà F (1998) Què és el CREAF? El Temps Ambiental.

La Mediterrània: ecologia del paisatge.

Rodà F (1998) La Mediterrània: ecologia del paisatge. Medi Ambient 21:41-45.

Spatial relationship between landscape attributes and biodiversity. The case of nesting and wintering birds in the perimetropolitan area of Barcelona.

Pino J, Rodà F, Ribas J, Pons X (1998) Spatial relationship between landscape attributes and biodiversity. The case of nesting and wintering birds in the perimetropolitan area of Barcelona. In Dover JW, Bunce RGH (eds) Key concepts in landscape ecology. IALE(UK), Aberdeen. pp. 233-238.

Análisis mediante SIG de la relación entre estructura del paisaje y riqueza de especies de aves en un área perimetropolitana de Barcelona.

Pino J, Ribas J, Pons X, Rodà F (1998) Análisis mediante SIG de la relación entre estructura del paisaje y riqueza de especies de aves en un área perimetropolitana de Barcelona. In Alegre P (ed) Tecnología Geográfica para el siglo XXI. Servei de Publicacions de la UAB, Bellaterra, pp. 221-230.

Creixement de rebrots d'alzina en una brolla postincendi en el període entre tres i sis anys després de fertilitzar-los.

Fuente J de la, Sardans J, Rodà F (1997) Creixement de rebrots d'alzina en una brolla postincendi en el període entre tres i sis anys després de fertilitzar-los. Orsis 12:117-126.

Efecte de la diferent disponibilitat d'aigua, nitrogen i fòsfor en la caiguda de virosta en un alzinar de les muntanyes de Prades.

Diego V, Capilla C, Rodà F (1996) Efecte de la diferent disponibilitat d'aigua, nitrogen i fòsfor en la caiguda de virosta en un alzinar de les muntanyes de Prades. Treballs del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà 1:287-295.

Informe sobre l'estat i evolució dels ecosistemes forestals del Montseny.

Rodà F (1995) Informe sobre l'estat i evolució dels ecosistemes forestals del Montseny. In El Montseny i el Futur, Ecoauditoria 1977-1995. Servei de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 125-143.

Modelling the long-term impacts of atmospheric pollution deposition and repeated forestry cycles on stream water chemistry for a holm oak forest in northeastern Spain.

Neal C, Avila A, Rodà F (1995) Modelling the long-term impacts of atmospheric pollution deposition and repeated forestry cycles on stream water chemistry for a holm oak forest in northeastern Spain. Journal of Hydrology 168:51-71.

Soil water chemistry in a holm oak (Quercus ilex L.) forest: inferences on biogeochemical processes for a montane Mediterranean area.

Avila A, Bonilla D, Rodà F, Piñol J, Neal C (1995) Soil water chemistry in a holm oak (Quercus ilex L.) forest: inferences on biogeochemical processes for a montane Mediterranean area. Journal of Hydrology 166:15-35.

Using catchments of contrasting hydrological conditions to explore climate change effects on water and nutrient flows in mediterranean forests.

Piñol J, Terradas J, Rodà F, Avila A (1995) Using catchments of contrasting hydrological conditions to explore climate change effects on water and nutrient flows in mediterranean forests. In Moreno JM, Oechel WC (eds) Global change and mediterranean-type ecosystems. Springer, Nova York, pp. 371-385.

Pages