Valoracions ètiques i polítiques de la diversitat des de l'ecologia.

Terradas J (2004) Valoracions ètiques i polítiques de la diversitat des de l'ecologia. In Bastardas A (ed) Diversitats: Llengües, espècies i ecologies. Empúries, Barcelona, pp. 168-194.

Els boscos i l'home a Catalunya: una aproximació socioecològica.

Terradas J (2004) Els boscos i l'home a Catalunya: una aproximació socioecològica. In Terradas J, Rodà F (eds) Els boscos de Catalunya: Estructura, funcionament i dinàmica. Documents dels Quaderns de medi ambient, Núm. 11. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 11-26.

Per a volar cal tenir ales.

Terradas J (2004) Per a volar cal tenir ales. Mètode 42:11.

Genotyping from semen of wild Japanese macaques (Macaca fuscata).

Domingo-Roura X, Marmi J, Andrés O, Yamagiwa J, Terradas J (2004) Genotyping from semen of wild Japanese macaques (Macaca fuscata). American Journal of Primatology 62:31-42.

Només som feliços si sabem jugar.

Terradas J (2004) Només som feliços si sabem jugar. Ecotropía 51(4-16 junio).

Aula d'Ecologia. Cicle de conferències 2003.

Avila A, Terradas J (eds) (2004) Aula d'Ecologia. Cicle de conferències 2003. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 96 pp.

Un nuevo punto de partida para la reflexión territorial.

Terradas J (2004) Un nuevo punto de partida para la reflexión territorial. Pròleg del llibre: Forman RTT, Mosaico territorial para la región metropolitana de Barcelona. Gustavo Gili i Barcelona Regional, Barcelona, pp.9-11.

Prólogo.

Terradas J (2004) Prólogo. Pròleg del llibre: Valladares F (ed) Ecología del bosque mediterráneo en un mundo cambiante. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, pp. 7-10.

Maximal species richness: an empirical approach for evaluating woody plant forest biodiversity.

Terradas J, Salvador R, Vayreda J, Lloret F (2004) Maximal species richness: an empirical approach for evaluating woody plant forest biodiversity. Forest and Ecology and Management 189:241-249.

Effect of site quality and shading on sprouting patterns of holm oak coppices.

Gracia M, Retana J (2004) Effect of site quality and shading on sprouting patterns of holm oak coppices. Forest Ecology and Management 188:39-49.

Pages