Effects of ethylene diurea as a protective antiozonant on beans (Phaseolus vulgairs CV LIT) exposed to different tropospheric ozone doses in Catalonia (NE Spain).

Ribas A, Peñuelas J (2000) Effects of ethylene diurea as a protective antiozonant on beans (Phaseolus vulgairs CV LIT) exposed to different tropospheric ozone doses in Catalonia (NE Spain). Water, Air, and Soil Pollution 117:263-271.

Pluges àcides-pluges de fang.

Avila A (2000) Pluges àcides-pluges de fang. In Estiarte M, Castells E (eds) Aula d'Ecologia. Cicles de conferències 1997 i 1998. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, pp. 173-176.

Vulcà: Sistema d'Informació Geogràfica aplicat a la gestió del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Marcer A, Pons X, Vicens J (2000) Vulcà: Sistema d'Informació Geogràfica aplicat a la gestió del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, CREAF, i Institut Cartogràfic de Catalunya. Bellaterra i Barcelona. ISBN 84-931323-2-2.

La regió mediterrània i el canvi global.

Rodà F (2000) La regió mediterrània i el canvi global. In Estiarte M, Castells E (eds) Aula d'Ecologia. Cicles de conferències 1997 i 1998. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, pp. 169-172.

Al voltant de la recerca i la gestió en espais naturals.

Rodà F (2000) Al voltant de la recerca i la gestió en espais naturals. In Llimona F et al (eds) I Jornades sobre la recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc. Parc de Collserola, Barcelona, pp. 147-150.

CLIMOOR - Climate driven changes in the functioning of heath and moorland ecosystems.

Beier C, Gundersen P, Nielsen TR, Tietema A, Emmett B, Rodà F, Peñuelas J, Estiarte M, Gorissen T (2000) CLIMOOR - Climate driven changes in the functioning of heath and moorland ecosystems. In Sutton MA et al (eds) Terrestrial ecosystem research in Europe: successes, challenges and policy. European Commission, Luxemburg, pp. 146-150.

Woody species tolerance to expansion of the perennial tussock grass Ampelodesmos mauritanica after fire.

Vilà M, Lloret F (2000) Woody species tolerance to expansion of the perennial tussock grass Ampelodesmos mauritanica after fire. Journal of Vegetation Science 11:597-606.

Seed dynamics of the mast seeding tussock grass Ampelodesmos mauritanica in Mediterranean shrublands.

Vilà M, Lloret F (2000) Seed dynamics of the mast seeding tussock grass Ampelodesmos mauritanica in Mediterranean shrublands. Journal of Ecology 88:479-491.

Remote sensing of biomass and yield of winter wheat under different nitrogen supplies.

Serrano L, Filella I, Peñuelas J (2000) Remote sensing of biomass and yield of winter wheat under different nitrogen supplies. Crop Science 40:723-731.

Predació de l'esquirol (Sciurus vulgaris) sobre el pi blanc (Pinus halepensis) a la serra de Collserola.

Andreu J, Llimona F, Espelta JM (2000) Predació de l'esquirol (Sciurus vulgaris) sobre el pi blanc (Pinus halepensis) a la serra de Collserola. In Llimona F et al (eds) I Jornades sobre la recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc. Parc de Collserola, Barcelona, pp. 219-223.

Pages