Post-fire Management of non-serotinous pine forests.

Retana J, Arnan X, Arianoutsou M, Barbati A, Kazanis D, Rodrigo A (2012) Post-fire Management of non-serotinous pine forests. In: (Moreira F, Arianoutsou M, Corona P & De las Heras J Eds) Post-fire management and restoration of southern European forests. Managing Forest Ecosystems Series, Vol. 24. Springer. ISBN 978-94-007-2207-1. pp. 151-170.

Post-Fire Management of Mediterranean Broadleaved Forests.

Espelta JM, Barbati A, Quevedo L, Tárrega R, Navascués P, Bonfil C, Peguero G, Fernández-Martínez M, Rodrigo A (2012) Post-Fire Management of Mediterranean Broadleaved Forests In: Moreira F, Arianoutsou M, Corona P & De las Heras J eds, Post-fire management and restoration of southern European forests. Managing Forest Ecosystems Series, Vol. 24. Springer,  ISBN 978-94-007-2207-1. pp. 171-194.

Post-fire Management of non-serotinous pine forests. In: Post-fire management and restoration of southern European forests (Moreira F, Arianoutsou M, Corona P & De las Heras J eds).

Retana J, Arnan X, Arianoutsou M, Barbati A, Kazanis D, Rodrigo A (2011) Post-fire Management of non-serotinous pine forests. In: Post-fire management and restoration of southern European forests (Moreira F, Arianoutsou M, Corona P & De las Heras J eds). Managing Forest Ecosystems Series, Vol. 24. Springer, pp. 329. ISBN 978-94-007-2207-1.

Diseño y aplicación de una propuesta de aprendizaje cooperativo de los contendios del area de Ecología mediante el estudio de casos (inclou versió en anglés) . En “Hacia el espacio europeo de educación superior (EEES). Experiencias docentes innovadoras d

Rodrigo A, Martínez-Vilalta J, Piñol J, Lloret F, Ribas A, Retana J, Losarcos J (2009) Diseño y aplicación de una propuesta de aprendizaje cooperativo de los contendios del area de Ecología mediante el estudio de casos (inclou versió en anglés) . En “Hacia el espacio europeo de educación superior (EEES). Experiencias docentes innovadoras d e la UAB en ciencias sociales y en ciencias humanas”. Maite Martínez y Elena Añaños (eds.). Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior. Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

Disseny i aplicació d’una proposta d’aprenentatge cooperatiu dels continguts de l’àrea d’Ecologia mitjançant l’estudi de casos. En “Cap a l’espai europeu d’educació superior. Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnol

Rodrigo A, Martínez-Vilalta J, Piñol J, Lloret F, Ribas A, Retana J, Losarcos J (2008) Disseny i aplicació d’una proposta d’aprenentatge cooperatiu dels continguts de l’àrea d’Ecologia mitjançant l’estudi de casos. En “Cap a l’espai europeu d’educació superior. Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnol ogies i en ciències de la salut”. Servei de Publicacions UAB. Bellaterra

Efectes dels incendis forestals sobre les comunitats de formigues.

Boet O, Arnan X, Rodrigo A (2003) Efectes dels incendis forestals sobre les comunitats de formigues. Monografies del Montseny 18:145-161.

Land use changes, natural regeneration patterns, and restoration practices after a large wildfire in NE Spain: Challenges for fire ecology and landscape restoration

Espelta JM, Rodrigo A, Habrouk A, Meghelli N, Ordóñez JL, Retana J (2002) Land use changes, natural regeneration patterns, and restoration practices after a large wildfire in NE Spain: Challenges for fire ecology and landscape restoration In Trabaud L, Prodon R (eds) Fire and Biological Processes. Backhuys Publishers, Leiden, pp. 315-324.

Throughfall and stemflow.

Bellot J, Avila A, Rodrigo A (1999) Throughfall and stemflow. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 209-222.

Parmelia caperata (L.) com a bioindicador de la deposició atmosfèrica de diversos metalls pesants en dos alzinars del Montseny.

Rodrigo A, Avila A, Gómez Bolea A (1999) Parmelia caperata (L.) com a bioindicador de la deposició atmosfèrica de diversos metalls pesants en dos alzinars del Montseny. In III i IV Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 283-288.