Els alzinars Manuals de gestió d’hàbitats.

Espelta JM, Gracia M, Molowny R, Ordoñez JL, Retana J, Vayreda J et al (2009) Els alzinars Manuals de gestió d’hàbitats. Diputació de Barcelona. Barcelona. 181 pp.

I Jornades sobre la recerca en els sistemes naturals de Collserola: Aplicacions a la gestió del Parc.

Llimona F, Espelta JM, Guix JC, Mateos E, Rodríguez-Tejeiro JD (eds) (2000) I Jornades sobre la recerca en els sistemes naturals de Collserola: Aplicacions a la gestió del Parc. Parc de Collserola, Barcelona, 292 pp.