Effects of a nursery CO2 enriched atmosphere on the germination and seedling morphology of two Mediterranean oaks with contrasting leaf habit.

Cortés P, Espelta JM, Savé R, Biel C (2004) Effects of a nursery CO2 enriched atmosphere on the germination and seedling morphology of two Mediterranean oaks with contrasting leaf habit. New Forests 28:79-88.

Dinàmica forestal.

Espelta JM (2004) Dinàmica forestal. In Terradas J, Rodà F (eds) Els boscos de Catalunya: Estructura, funcionament i dinàmica. Documents dels Quaderns de medi ambient, Núm. 11. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 115-122.

Els incendis forestals.

Espelta JM (2004) Els incendis forestals. In Terradas J, Rodà F (eds) Els boscos de Catalunya: Estructura, funcionament i dinàmica. Documents dels Quaderns de medi ambient, Núm. 11. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 123-136.

Interacció entre estructura del paisatge, usos del sòl i règim d’incendis.

Espelta JM, Lloret F, Díaz-Delgado R, Pons X, Calvo E, Retana J (2004) Interacció entre estructura del paisatge, usos del sòl i règim d’incendis. In Plana E (ed) Incendis forestals, dimensió socioambiental, gestió del risc i ecologia del foc. Xarxa ALINFO XCT2001-00061, Solsona, pp. 34-37.

The role of disturbance in the co-existence of the evergreen Quercus ilex and the deciduous Quercus cerrioides.

Bonfil C, Cortés P, Espelta JM, Retana J (2004) The role of disturbance in the co-existence of the evergreen Quercus ilex and the deciduous Quercus cerrioides. Journal of Vegetation Science 15:423-430.

Gestió de boscos menuts d’alzina i roure después d’incendis.

Espelta JM, Retana J, Habrouk A (2004) Gestió de boscos menuts d’alzina i roure después d’incendis. In: Plana E (ed) Incendis forestals, dimensió socioambiental, gestió del risc i ecologia del foc. Xarxa ALINFO XCT2001-00061, Solsona, pp. 124-127.

Effects of restricted watering and CO2 enrichment in the morphology and performance after transplanting of nursery grown Pinus nigra seedlings.

Biel C, Habrouk A, Savé R, Espelta JM, Retana J (2004) Effects of restricted watering and CO2 enrichment in the morphology and performance after transplanting of nursery grown Pinus nigra seedlings. HortScience 39:535-540.

Heterogeneidad ambiental y nichos de regeneración

Marañon T, Camarero JJ, Castro J, Díaz M, Espelta JM, Hampe A, Zamora R (2004) Heterogeneidad ambiental y nichos de regeneración In Valladares F (ed) Ecología del bosque mediterráneo en un mundo cambiante. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, pp. 69-101.