És homogènia la recuperació, després del foc, de les comunitats de plantes i de formigues dels boscos de Catalunya?

 

Rodrigo A., Arnan X., Retana J. (2011). És homogènia la recuperació, després del foc, de les comunitats de plantes i de formigues dels boscos de Catalunya?. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 71-72 (115-136).

L’edat de les oliveres monumentals i singulars del Montsià.

Martínez-Vilalta J, Claramunt B, Arnan X, Estorach M, Poyatos R (2009) L’edat de les oliveres monumentals i singulars del Montsià. Raïls 25: 208-221.