Efectes dels incendis forestals sobre les comunitats de formigues.

Boet O, Arnan X, Rodrigo A (2003) Efectes dels incendis forestals sobre les comunitats de formigues. Monografies del Montseny 18:145-161.