El PTGMF com a eina de gestió dels boscos privats a Catalunya.

Solà-Morales F (2000) El PTGMF com a eina de gestió dels boscos privats a Catalunya. Silvicultura 30:1-5.

Detection of burned forest areas in Catalonia using a temporal series of Landsat MSS imagery (period 1975-1995).

Díaz-Delgado R, Salvador R, Valeriano J, Pons X (2000) Detection of burned forest areas in Catalonia using a temporal series of Landsat MSS imagery (period 1975-1995). In Proceedings from the Joint Fire Science Conference and Workshop, vol. 2, pp. 215-218. University of Idaho.

Pluges àcides-pluges de fang.

Avila A (2000) Pluges àcides-pluges de fang. In Estiarte M, Castells E (eds) Aula d'Ecologia. Cicles de conferències 1997 i 1998. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, pp. 173-176.

Vulcà: Sistema d'Informació Geogràfica aplicat a la gestió del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Marcer A, Pons X, Vicens J (2000) Vulcà: Sistema d'Informació Geogràfica aplicat a la gestió del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, CREAF, i Institut Cartogràfic de Catalunya. Bellaterra i Barcelona. ISBN 84-931323-2-2.

La regió mediterrània i el canvi global.

Rodà F (2000) La regió mediterrània i el canvi global. In Estiarte M, Castells E (eds) Aula d'Ecologia. Cicles de conferències 1997 i 1998. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, pp. 169-172.

The evolution of a mustelid microsatellite DNA region and its use in the identification of marten species.

Domingo-Roura X, Macdonald DW, Marmi J, Roy MS, Ibarz AB, Terradas J, Bertranpetit J (2000) The evolution of a mustelid microsatellite DNA region and its use in the identification of marten species. XVIII International Congress of Zoology. The New Panorama of Animal Evolution. Athens, pp. 179-180.

El repte de la biodiversitat.

Terradas J (2000) El repte de la biodiversitat. Barcelona Verda 75:23, abril.

La recerca als espais naturals protegits.

Terradas J (2000) La recerca als espais naturals protegits. Medi Ambient 31-37.

The MiraMon Map Reader, a new tool for the distribution and exploration of Geographical Information through Internet or on CD.

Pons X, Masó J (2000) The MiraMon Map Reader, a new tool for the distribution and exploration of Geographical Information through Internet or on CD. Archives of the XIX Congress of the International Association for Photogrammetry and Remote Sensing. Technical Communicacions VI-02-05 (Internet Activities)

La trencadalla, una raresa botànica al delta del Llobregat.

de Roa E, Pino J (2000) La trencadalla, una raresa botànica al delta del Llobregat. El Fartet. Revista naturalista del Centre per a la Investigació i Salvaguarda dels Espais Naturals (CISEN). Desembre de 2000, nº 5.

Pages