Aplicació dels SIG en la gestió forestal d'àrees protegides.

Marcer A, Ibàñez JJ, Vayreda J, Pons X (2000) Aplicació dels SIG en la gestió forestal d'àrees protegides. In Llimona F et al (eds) I Jornades sobre la recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc. Parc de Collserola, Barcelona, pp. 265-269.

Mapes de models de combustible i d'inflamabilitat del Parc de Collserola.

Ibàñez JJ, Vayreda J, Pons X (2000) Mapes de models de combustible i d'inflamabilitat del Parc de Collserola. In Llimona F et al (eds) I Jornades sobre la recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc. Parc de Collserola, Barcelona, pp. 157-164.

Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Regió Forestal VI.

Gracia C, Burriel JA, Ibàñez JJ, Mata T, Vayreda J (2000) Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Regió Forestal VI. CREAF, Bellaterra.

MiraBosc: un programa gestor de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya.

Vayreda J (2000) MiraBosc: un programa gestor de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Silvicultura 29:7-9.