Al voltant de la recerca i la gestió en espais naturals.

Rodà F (2000) Al voltant de la recerca i la gestió en espais naturals. In Llimona F et al (eds) I Jornades sobre la recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc. Parc de Collserola, Barcelona, pp. 147-150.

La regió mediterrània i el canvi global.

Rodà F (2000) La regió mediterrània i el canvi global. In Estiarte M, Castells E (eds) Aula d'Ecologia. Cicles de conferències 1997 i 1998. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, pp. 169-172.

CLIMOOR - Climate driven changes in the functioning of heath and moorland ecosystems.

Beier C, Gundersen P, Nielsen TR, Tietema A, Emmett B, Rodà F, Peñuelas J, Estiarte M, Gorissen T (2000) CLIMOOR - Climate driven changes in the functioning of heath and moorland ecosystems. In Sutton MA et al (eds) Terrestrial ecosystem research in Europe: successes, challenges and policy. European Commission, Luxemburg, pp. 146-150.

Landscape structure and bird species richness: implications for conservation in rural areas between natural parks.

Pino J, Rodà F, Ribas J, Pons X (2000) Landscape structure and bird species richness: implications for conservation in rural areas between natural parks. Landscape and Urban Planning 49:35-48.

Aplicació del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya a la gestió d'espais naturals.

Burriel JA, Pons X, Pino J, Rodà F (2000) Aplicació del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya a la gestió d'espais naturals. In Llimona F et al (eds) I Jornades sobre la recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc. Parc de Collserola, Barcelona, pp. 275-278.