Les formigues del suro: cuavellats o rebaixins.

Espadaler X (2000) Les formigues del suro: cuavellats o rebaixins. Brots de Collserola 83:868-870.

Ants from the Montnegre-Corredor Natural Park (NE Spain) with description of the male Lasius cinereus Seifert (Hymenoptera, Formicidae).

Espadaler X, Roig X (2000) Ants from the Montnegre-Corredor Natural Park (NE Spain) with description of the male Lasius cinereus Seifert (Hymenoptera, Formicidae). Miscel·lània Zoològica 23:45-53.

Física i biologia en la dispersió de la lleteresa gran, Euphorbia characias L. (Euphorbiaceae).

Espadaler X, Gómez C (2000) Física i biologia en la dispersió de la lleteresa gran, Euphorbia characias L. (Euphorbiaceae). In Llimona F et al (eds) I Jornades sobre la recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc. Parc de Collserola, Barcelona, pp. 65-69.

Ant predation and the cost of egg carrying in the golden egg bug: experiments in the field.

Kaitala A, Espadaler X, Lehtonen R (2000) Ant predation and the cost of egg carrying in the golden egg bug: experiments in the field. Oikos 89:254-268.

Transferred ants in the Iberian peninsula (Hymenoptera, Formicidae).

Espadaler X, Collingwood CA (2000) Transferred ants in the Iberian peninsula (Hymenoptera, Formicidae). Nouvelle Revue d'Entomologie 17:257-263.

Species body-size distribution and spatial scale in Iberian ants.

Gómez C, Espadaler X (2000) Species body-size distribution and spatial scale in Iberian ants. Vie et Milieu 50:289-295.

Formica dusmeti Emery, 1909, an Iberian endemic ant species: description of the male and distribution (Hymenoptera: Formicidae).

Espadaler X, Gómez C (2000) Formica dusmeti Emery, 1909, an Iberian endemic ant species: description of the male and distribution (Hymenoptera: Formicidae). Annales Zoologici (Warszawa) 50:39-41.