La trencadalla, una raresa botànica al delta del Llobregat.

de Roa E, Pino J (2000) La trencadalla, una raresa botànica al delta del Llobregat. El Fartet. Revista naturalista del Centre per a la Investigació i Salvaguarda dels Espais Naturals (CISEN). Desembre de 2000, nº 5.

Aportació a l'estudi dels herbassars nitròfils dels trams finals dels rius Besòs i Llobregat (Al. Sylibo-Urticion.

Pino J (2000) Aportació a l'estudi dels herbassars nitròfils dels trams finals dels rius Besòs i Llobregat (Al. Sylibo-Urticion. Acta Botanica Barcinonensia 46:179-190.

Senecio pterophorus DC., a new alien species in the European mainland.

Pino J, Afán, I, Sans FX, Gutiérrez C (2000) Senecio pterophorus DC., a new alien species in the European mainland. Anales del Jardín Botánico de Madrid 58:188-189.

Landscape structure and bird species richness: implications for conservation in rural areas between natural parks.

Pino J, Rodà F, Ribas J, Pons X (2000) Landscape structure and bird species richness: implications for conservation in rural areas between natural parks. Landscape and Urban Planning 49:35-48.

Aplicació del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya a la gestió d'espais naturals.

Burriel JA, Pons X, Pino J, Rodà F (2000) Aplicació del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya a la gestió d'espais naturals. In Llimona F et al (eds) I Jornades sobre la recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc. Parc de Collserola, Barcelona, pp. 275-278.