Protocol per a l'estudi de la rebrotada de la vegetació en àrees cremades.

Castell C, López Soria L (1989) Protocol per a l'estudi de la rebrotada de la vegetació en àrees cremades. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 79-82.

Densitat i contingut de nutrients de les branques de faig durant el procés de descomposició.

Castell C (1989) Densitat i contingut de nutrients de les branques de faig durant el procés de descomposició. Orsis 4:55-68.

Recuperación de la vegetación mediterránea tras los incendios del verano de 1986: implicaciones para su conservación.

López Soria L, Castell C (1989) Recuperación de la vegetación mediterránea tras los incendios del verano de 1986: implicaciones para su conservación. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 83-86.

Els sistemes de pasturatge al Pla de La Calma.

Bartolomé J, Franch J (1989) Els sistemes de pasturatge al Pla de La Calma. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 73-78.

Some regularities in invertebrate succession in different microhabitats on pine stumps.

Franch J (1989) Some regularities in invertebrate succession in different microhabitats on pine stumps. Orsis 4:69-80.

Los suelos en Fraga.

Badia D (1989) Los suelos en Fraga. Cartografía y evolución. IEA, CSIC, Zaragoza, 207 pp.

Efectes de la competència i de la topografía local sobre el creixement del faig.

Palomar A (1989) Efectes de la competència i de la topografía local sobre el creixement del faig. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 97.

Summer fluctuations of water content in plant components in Garraf (Barcelona) garrigues and pine woodlands. Relationship with fire hazard.

Papió C (1989) Summer fluctuations of water content in plant components in Garraf (Barcelona) garrigues and pine woodlands. Relationship with fire hazard. In Di Castri F, Floret C, Rambal S, Roy J (eds) Time-scale and water stress. Proceedings 5th International Conference on Mediterranean-Type ecosystems. IUBS, Paris, pp. 233-237.

Els arbres i els arbusts del Vedat de Fraga.

Badia D (1989) Els arbres i els arbusts del Vedat de Fraga. Institut d'Estudis del Baix Cinca-IEA, Fraga, 71 pp.

Producción secundaria de artrópodos estimada mediante trampas de emergencia en dos bosques del Montseny (Barcelona).

Ascaso C (1989) Producción secundaria de artrópodos estimada mediante trampas de emergencia en dos bosques del Montseny (Barcelona). Orsis 4:81-98.

Pages