Invasive ants of Macaronesia. In: A.R.M. Serrano, P.A.V. Borges, M. Boieiro & P. Oromí (eds.) Terrestrial arthropods of Macaronesia.

Wetterer JK, Espadaler X (2011) Invasive ants of Macaronesia. In: A.R.M. Serrano, P.A.V. Borges, M. Boieiro & P. Oromí (eds.) Terrestrial arthropods of Macaronesia. Biodiversity, Ecology and Evolution: 133-143. Security Print - Sociedade de Indústria Gráfica, Lda.

Física i biologia en la dispersió de la lleteresa gran, Euphorbia characias L. (Euphorbiaceae).

Espadaler X, Gómez C (2000) Física i biologia en la dispersió de la lleteresa gran, Euphorbia characias L. (Euphorbiaceae). In Llimona F et al (eds) I Jornades sobre la recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc. Parc de Collserola, Barcelona, pp. 65-69.