Constatacions biològiques del canvi climàtic a Catalunya.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Ogaya R, Llusiè J, Sardans J, Jump A, Garbulsky M, Coll M, Díaz de Quijano M, Seco R, Blanch JS, Owen S, Curiel J, Carnicer J, Boada M, Stefanescu C, Lloret F, TerradasJ (2009) Constatacions biològiques del canvi climàtic a Catalunya. A “Aigua i canvi climàtic: Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya” Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Agencia Catalana de l’Aigua, www.gencat.cat/aca .

Faster returns on ‘leaf economics’ and different biogeochemical niche in invasive compared with native plant species.

Peñuelas J, Sardans J, Llusià J, Owen SM, Carnicer J, Giambelluca TW, Rezende EL, Mashuri Waite, Niinemets Ü (2009) Faster returns on ‘leaf economics’ and different biogeochemical niche in invasive compared with native plant species. Global Change Biology doi: 10.1111/j.1365-2486.2009.02054.x.