La retenció d'aigua als sòls, explicada mitjançant models fractals.

Ojeda G (2007) La retenció d'aigua als sòls, explicada mitjançant models fractals. UAB Divulga 09/2007