Análisis de imágenes multiespectrales aerotransportadas para estimar variables estructurales de bosques mediterráneos de Quercus ilex L.

Salvador R, Pons X, Baulies X (1997) Análisis de imágenes multiespectrales aerotransportadas para estimar variables estructurales de bosques mediterráneos de Quercus ilex L. Orsis 12:127-139.

Els rapinyaires diürns del Vallès Oriental.

Ribas J, Pons X (1997) Els rapinyaires diürns del Vallès Oriental. Lauro 13:43-67.

La influència anglosaxona en l'evolució dels estudis de vegetació als Països Catalans (1935-1987).

Pons X (1997) La influència anglosaxona en l'evolució dels estudis de vegetació als Països Catalans (1935-1987). Documents d'Anàlisi Geogràfica 30:161-176

Els sistemes d'informació geogràfica: la nova carta.

Pons X (1997) Els sistemes d'informació geogràfica: la nova carta. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 64:37-52.

Terpenoids and plant communication.

Llusià J, Estiarte M, Peñuelas J (1997) Terpenoids and plant communication. Butlletí de la Institució Catalana d´Història Natural 64:125 133.

Creixement de rebrots d'alzina en una brolla postincendi en el període entre tres i sis anys després de fertilitzar-los.

Fuente J de la, Sardans J, Rodà F (1997) Creixement de rebrots d'alzina en una brolla postincendi en el període entre tres i sis anys després de fertilitzar-los. Orsis 12:117-126.

Els canvis atmosfèrics com a recursos i moduladors de vida.

Peñuelas J (1997) Els canvis atmosfèrics com a recursos i moduladors de vida. Treballs de la Societat Catalana de Biologia 46:169-176.

Vers una teoria global de defensa química en plantes.

Castells E, Peñuelas J (1997) Vers una teoria global de defensa química en plantes. Orsis 12:141-162.

Canvis en les concentracions de compostos secundaris i estructurals de base carbònica en resposta a l'increment de CO2 atmosfèric i a la disponibilitat de nutrients.

Estiarte M, Peñuelas J (1997) Canvis en les concentracions de compostos secundaris i estructurals de base carbònica en resposta a l'increment de CO2 atmosfèric i a la disponibilitat de nutrients. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 65:127-135.

Tapinoma pygmaeum (Dufour, 1857) (Hymenoptera, Formicidae), not a rare species.

Espadaler X, García-Berthou E (1997) Tapinoma pygmaeum (Dufour, 1857) (Hymenoptera, Formicidae), not a rare species. Orsis 12:89-92.

Pages